4 Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Hari Kemerdekaan

thumbnail 1. CONTOH PIDATO / BIANTARA BASA SUNDA TENTANG HARI KEMERDEKAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Assalamualaikum wr,wb. 

Para saderek anu abdi hormati,

Dina poe ieu hayu urang ucapkan sukur ka Pangeran Anu Maha Kawasa tina sagala rahmat sarta karunia-Na,ku kituna urang tiasa ngariung di tempat ieu guna pangemut Dinten Kamerdikaan Indonesia anu ka-72. Guna memperigati Dinten Kamerdikaan urang ieu,abdi bade nepikeun biantara singget yag gampil-mudahan mere mangpaat kanggo saderek sakantenan. 

Para saderek anu abdi hormati,

Henteu karasaeun yen atos 72 warsih urang merdika ti pangjajahan sejen. Tak karasaeun deui yen nagara urang ieu ngalaman seueur hal mekar sarta lika-liku dina ngabela sarta menghayati kamerdikaan ieu. Sakuduna,mepeling Dinten Kamerdikaan urang ieu tiasa barobah kaayaan momen kanggo urang kanggo merenungkeun jasa sarta perjuangan pahlawan-pahlawan urang,sakaligus merenungkeun balik ngeunaan kaayaan nagara urang,apakah atos merdika sapinuhna,atawa malahan malih kajajah sacara henteu sadar? Hanjakalna,momen Dinten Kamerdikaan ieu ngan dirayakeun kalawan pasanggiri-pasanggiri sarta acara panggung musik anu sababaraha diantarana henteu nyambung kalawan filosofi perjuangan atawa kamerdikaan nagara urang. Sah-sah wae lamun hoyong ngayakeun pasanggiri atawa panggung musik kanggo ngarayakeun Dinten Kamerdikaan. Nanging,alangkah langkung bijak lamun kadua perkawis kasebat tiasa dijadikeun sarana kanggo merenungi jasa para pahlawan,sakaligus kamerdikaan nagara anu urang cinta ieu. 

Mangka ti eta,di dinten anu berbahagia ieu,hayu urang emut balik jasa para pahlawan urang anu junun nganteurkeun kamerdikaan nagara ieu,ku kituna urang tiasa terbebas ti cangkalak pangjajahan sarta sanggem ngariung di tempat megah ieu. sajaba ti eta,hayu urang jadikan momen Dinten Kamerdikaan ieu minangka pikeuneun kanggo meresolusi atawa merencanakeun kontribusi alit naon anu bade urang pigawe supados kamerdikaan urang angger kajaga,sarta supados nagara ieu tengtrem sentosa. Urang berdoa ka Pangeran Anu Maha Kawasa supados kamerdikaan ieu tiasa urang nikmati dugi anak incu urang antos. 

Manawi ngan eta wae anu tiasa sampaikeun di jero biantara ayeuna. Mugi-mugi mere mangpaat kanggo saderek sakantenan. Menta dihapuntenkeun lamun aya sanggem-sanggem anu nyigeung atawa lepat ucap dina biantara anu abdi utarakan tadi. Kesempurnaan saukur kaduh-Na,sarta lepat sarta kalepatan tak kantos luput ti urang. 

Wassalamualaikum wr,wb.
2. CONTOH PIDATO / BIANTARA BASA SUNDA TENTANG HARI KEMERDEKAAN

Assalamualaikum warah matullahi wabarakatu,sarta wilujeung enjing 

Bapa sarta Indung Guru anu abdi hormati,sarta rencang-rencang anu abdi banggakan sarta abdi muliakan. Kahiji-tama marilah urang panjatkan puja sarta puji sukur kehadiran Allah anu maha Esa sarta maha Kawasa anu atos mikeun rahmat,hidayah,sarta ridlonya ku kituna urang tiasa ngariung di tempat ieu tinangtu dina kaayaan damang wal afiat,kadua kalinya shalawat sarta salam mugi-mugi angger tercurahkan keharibaan junjungan urang nabi ageung Muhammad SAW. Anu atos ngabantun urang ti kapeutingan nuju ka alam anu caang benderang yaktos kalawan dinul Islam. sarta tak hilap abdi oge ucapkan seueur hatur nuhun luhur kasempetan anu dibikeun ka abdi kanggo nepikeun biantara abdi anu bertemakan “Hari Kamerdikaan Republik Indonesia.” 

Dina suasana dinten kamerdikaan Indonesia ieu,abdi hoyong menggelorakeun sumanget kamerdikaan Indonesia anu abdi rasa atos terkikis seueur teuing di jiwa para nonoman Indonesia. Sepertos anu urang terang sareng dina ping 17 Agustus Bangsa Indonesia bade ngarayakeun dinten kamerdikaan kalawan ber-upacara atawa naekkeun bendera kanggo ngajenan para pahlawan anu atos bajoang kanggo Nagara urang ieu supados tiasa merdika sarta bebas ti cangkalak pangjajahan,anu mejajah urang salila ratusan warsih lilana. 

Nanging rasa kamerdikaan dimaknai benten ku generasi urang yaktos ngan dimaknai dina ping 17 Agustus wae,saleresna argumen atawa pamadegan kasebat kirang pas,margi hartos kamerdikaan henteu ngan urang rasakeun atawa maknai dina dinten kamerdikaan Republik Indonesia,nanging oge dina sadaya dinten-dinten anu urang lalui sareng di Nagara urang ieu. 
Janten ulah ngan nganggap sarta ngamaknaan yen urang merdika ngan dina taggal 17 Agustus wae,margi perkawis tersebutlah anu tiasa ngalabuhkeun sumanget kamerdikaan Nagara urang ieu sarta sakedahna urang ngajenan para pahlawan anu atos gugur sarta anu atos mikeun kamerdikaan kanggo urang sadaya janten urang kedah numuwuhkeun rasa kamerdikaan eta saban dinten supados urang tiasa ngabela Nagara urang ku kituna henteu di jajah deui. 
Sakitu ti naon anu atos abdi sampaikeun abdi ngaharepkeun luhur naon anu atos abdi sampaikeun tiasa kapake kanggo urang sadaya. Naon lamun aya lepat-lepat sanggem langkung sarta kirang na menta di maafkan. 

“Wassalamualaikum Warah matullahi wabarakatu,sarta wilujeung enjing.” 

3. CONTOH PIDATO / BIANTARA BASA SUNDA TENTANG HARI KEMERDEKAAN

Assalamualaikum Wr. Wb. wilujeung enjing sarta salam sejahtera kanggo urang sadaya 

Bapa-bapa sarta Indung-Indung anu abdi hormati sarta rencang-rencang sakantenan anu abdi banggakan sarta muliakan. 

Kahiji-tama,hayu urang panjatkan puja sarta puji sukur ka Pangeran YME. Abdi ngedalkeun seueur hatur nuhun margi atos mikeun kasempetan kanggo nepikeun sepatah dua pites sanggem kalawan tema “Hari Kamerdikaan Republik Indonesia”. 

Sepertos anu urang sadaya terang yen saban ping 17 Agustus,Bangsa Indonesia ngarayakeun dinten kamerdikaan na. Utamana kalawan ngayakeun upacara bendera kanggo naekkeun sang saka Beureum Bodas sarta ngajenan jasa para pahlawan anu bajoang ngusir pangjajah. Ku kituna,urang tiasa ngarasakeun kamerdikaan sepertos ayeuna ieu. 

Nanging,rasa kamerdikaan diartikeun benten ku generasi jaman ayeuna nyaeta ngan dimaknai saban ping 17 Agustus wae. Argumen ieu dirasa kirang pas margi kamerdikaan sorangan tak ngan wanci mepeling dinten kamerdikaan RI wae,angger satia dinten anu urang kaliwat sareng di Negera Indonesia Tercinta ieu. 

Ku margi eta,ulah ngan dina ping 17 Agustus wae,urang ngomongkeun ngeunaan sumanget persatuan,bela nagara sarta ngajenan jasa para pahlawan. Nanging,saban dinten daweung urang atawa cariosan anu urang ucapakan haruslah mencerminkeun sadaya eta. Lamun diri urang dikeputan rasa tresna lemah cai anu ageung,mangka urang tiasa ngabela Nagara ieu kalawan sakumna cahara na sarta takkan aya bangsa sanes anu wantun ngajajah urang deui. 

Sakitu kalimah anu tiasa abdi sampaikeun di isuk anu sumanget ieu,mugi-mugi tiasa kapake sarta tertanam dina hate urang sadaya,hususna para generasi anom. Lamun aya lepat-lepat sanggem,abdi menta hapunten. 

Wassalamau’alaikum Wr. WB. 

4. CONTOH PIDATO / BIANTARA BASA SUNDA TENTANG HARI KEMERDEKAAN

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Assalamualaikum warah matullahi wabarakatu,
wilujeung enjing sarta salam sejahtera kanggo urang sadaya. 
Bapa sarta Indung Guru anu abdi hormati,sarta rencang-rencang anu abdi banggakan sarta abdi muliakan. Kahiji-tama marilah urang panjatkan puja sarta puji sukur kehadiran Allah anu maha Esa sarta maha Kawasa anu atos mikeun rahmat,hidayah,sarta ridlonya ku kituna urang tiasa ngariung di tempat ieu tinangtu dina kaayaan damang wal afiat,kadua kalinya shalawat sarta salam mugi-mugi angger tercurahkan keharibaan junjungan urang nabi ageung Muhammad SAW. Anu atos ngabantun urang ti kapeutingan nuju ka alam anu caang benderang yaktos kalawan dinul Islam. sarta tak hilap abdi oge ucapkan seueur hatur nuhun luhur kasempetan anu dibikeun ka abdi kanggo nepikeun biantara abdi anu bertemakan “Hari Kamerdikaan Republik Indonesia.” 

Sepertos anu urang terang sareng dina ping 17 Agustus Bangsa Indonesia bade ngarayakeun dinten kamerdikaan kalawan ber-upacara atawa naekkeun bendera kanggo ngajenan para pahlawan anu atos bajoang kanggo Nagara urang ieu supados tiasa merdika sarta bebas ti cangkalak pangjajahan,anu mejajah urang salila ratusan warsih lilana. 
Dina suasana dinten kamerdikaan Indonesia ieu,abdi hoyong menggelorakeun sumanget kamerdikaan Indonesia anu abdi rasa atos terkikis seueur teuing di jiwa para nonoman Indonesia. 

Urang sakumna bangsa Indonesia emut keneh betapa hebat na perjuangan-perjuangan pahlawan urang dina ngabela sarta ngarebut kamerdikaan ti panangan para pangjajah. 
Urang minangka bangsa anu ageung kedah tiasa ngajenan jasa pahlawan-pahlawan. Nanging anu langkung peryogi deui dina ayeuna ialah ngeusian kamerdikaan ieu kalawan perkawis-perkawis anu positip. Ngeusian kamerdikaan ieu kalawan sagala rupa kagiatan anu mere mangpaat kanggo diri urang,sadaya jalmi sarta tinangtu kanggo bangsa Indonesia sorangan. 

Marilah urang teruskan sumanget para pahlawan urang eta kalawan sumanget patriotisme sarta nasionalisme. Apakah hartina merdika lamun hirup nambahan tunggara sarta sanes nambahan sejahtera. Urang usaha nanging Pangeran anu nangtukeun. Nanging emut wargi-saudara… Pangeran moal ngarobah nasib hiji jalma lamun jalmi sorangan embung usaha ngarobah na. 

Kamerdikaan anu urang peroleh oge mangrupa rahmat ti Pangeran. Nanging ulah diharep Pangeran mikeun sadaya naon anu urang cipta-citakan atawa urang hoyong lamun urang sorangan embung narekahan na. 

Kalintang deui,marilah mepeling dinten kamerdikaan ayeuna urang eusi kalawan ngaronjatkeun sumanget perjuangan anu kedah urang wujudkan minangka sumanget patriotisme sarta nasionalisme kanggo ngeusian kamerdikaan ieu. 
Kirana,ngan eta anu tiasa abdi sampaikeun,lamun aya lepat-lepat sanggem abdi menta hapunten. 

Ahirna marilah berdoa sarta bajoang,Pangeran sareng urang,MERDEKA…!!! 
hatur nuhun sarta Wassalamualaikum Wr.


Sistem Perumusan Pancasila

thumbnail

Pemerintah Militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membuat satu tubuh. Tubuh itu dinamakan Dokuritsu Junbi Cosakai (Tubuh Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI). Selama histori, BPUPKI cuma membuat sidang 2 x, yakni : 

 1. Masa Sidang I tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 
 2. Masa Sidang II tanggal 10 Juli - 16 Juli 1945 

Tubuh ini sudah membuat sebagian panitia kerja yang salah satunya adalah : 

 1. Panitia Perumus dengan anggota 9 orang. Panitia ini dimaksud juga Panitia Sembilan. Diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Sembilan itu yaitu : 

  1) Ir. Soekarno 
  2) Drs. Mohammad Hatta 
  3) Mr. A. A. Maramis 
  4) Abikusno Cokrosuyoso 
  5) Abdulkahar Muzakir 
  6) Haji Agus Salim 
  7) Mr. Ahmad Subarjo 
  8) K. H. A. Wachid Hasyim 
  9) Mr. Mohammad Yamin 

 2. Panitia perancang Undang Undang Basic diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini lalu membuat Panitia Kecil Perancang Undang Undang Basic yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo.
   
 3. Panitia Ekonomi serta Keuangan, diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta. 

 4. Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso. 


Dalam melakukan tugasnya, ke-2 panitia sudah hasilkan beberapa hal seperti berikut : 

 1. Panitia Perumus berhasil membuat naskah Rancangan Pembukaan Undang Undang Basic pada tanggal 22 Juni 1945. 

  Rancangan Pembukaan UUD ini lalu di kenal dengan nama " Piagam Jakarta " Piagam Jakarta terbagi dalam empat alinea. Dalam alinea empat ada rumusan Pancasila jadi basic negara. 
 2. Panitia perancang UUD berhasil membuat Rancangan UUD Indonesia pada tanggal 16 Juli 1945. 


Dalam sidang pertama BPUPKI, sebagian anggota memberi pidatonya, yakni : 

 1. Pidato Mr. Mohammad Yamin, berjudul Azas serta Basic Negara Kebangsaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. 

 2. Pidato Prof. Dr. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945. 

 3. Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945. 


Sesudah merampungkan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Jadi gantinya dibuat tubuh baru yang diberi nama Dokuritsu Junbi Inkai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI). PPKI dibuat tanggal 9 Agustus 1945. Tubuh ini diketuai oleh Ir. Soekarno. Jadi wakilnya yaitu Drs. Mohammad Hatta. 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI membuat sidang serta memutuskan seperti berikut : 

 1. Mengambil keputusan serta mengesahkan Pembukaan UUD 1945. Dalam alinea empat ada rumusan Pancasila jadi basic negara Indonesia. 
 2. Mengambil keputusan serta mengesahkan UUD 1945 
 3. Pilih ketua PPKI serta wakilnya, jadi Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia. UUD 1945 yang sudah disahkan oleh PPKI itu terbagi dalam dua sisi. Sisi " Pembukaan " terbagi dalam empat alinea. Sisi ”Batang Badan UUD” diisi 37 pasal, ketentuan peralihan 3 pasal serta Ketentuan Penambahan 2 ayat serta Keterangan. Rumusan Pancasila jadi basic negara terdaftar dalam Pembukaan UUD 1945. Berikut yang sah serta benar, karna memiliki kedudukan konstitusional. Serta disahkan oleh tubuh yang mewakili semua bangsa Indonesia yakni PPKI. Contoh Peninggalan Sosial Budaya

thumbnail
PRASASTI CIARUTEUN 
Penemuan Prasasti Ciaruteun pertama kalinya dilaporkan oleh pemimpin Bataaviasch Genootschap van Kunsten en Weten-schappen (saat ini Museum Nasional) pada th. 1863. Tempat diketemukannya Prasasti Ciaruteun ini adalah satu bukit yang diapit oleh tiga sungai : Sungai Cisadane, Sungai Cianten, serta Sungai Ciaruteun. 
Prasasti Ciaruteun saat ini ada di desa Ciaruteun Hilir, kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Tersimpan di bawah satu naungan yang di buat oleh Direktorat Perlindungan serta Pembinaan Peninggalan Histori serta Purbakala Departemen Pendidikan serta Kebudayaan pada th. 1981. Rupanya karena banjir besar pada th. 1893 batu prasasti ini turut terbawa sebagian mtr. ke hilir serta celakanya sisi yang bertulisan tempatnya ada dibawah. Th. 1903 prasasti ini berhasil dipindahkan sekali lagi ke tempatnya awal mulanya. Lantas pada th. 1981 supaya tidak terulang sekali lagi terbawa banjir Prasati Ciaruten diletakkan di tempatnya saat ini. 
Prasasti Ciaruteun berbentuk batu gelondong besar memiliki ukuran macam panjang lebar tinggi sekitaran 150 cm. Beratnya menjangkau 8 ton. Batu Prasasti Ciaruteun bergores aksara Pallawa yang disusun berbentuk seloka bhs Sansekerta dengan metrum Anustubh yang teridiri dari empat baris ; bunyinya : 
vikkrantasyavanipateh shrimatah purnavarmmanah tarumanagararendrasya vishnoriva padadvayam 

PRASASTI BATU TULIS 

Prasasti Batutulis terdapat di Jalan Batutulis, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Kompleks Prasasti Batutulis mempunyai luas 17 x 15 mtr.. Prasasti Batutulis dipandang terdapat di website ibu kota Pajajaran serta masih tetap in situ, yaitu masih tetap terdapat di tempat aslinya serta jadi nama desa tempat website ini. Batu Prasasti serta benda-benda beda peninggalan Kerajaan Sunda ada dalam komplek ini. Pada batu ini berukir kalimat-kalimat dalam bhs serta aksara Sunda Kuno. 

ISI PRASASTI 

Wangna juga ini sakakala, prebu ratu purane juga, 
diwastu diya wingaran prebu guru dewataprana 
di wastu diya wingaran sri baduga maharaja ratu haji di pakwan pajajaran seri sang ratu dewata 
juga ya nu nyusuk na pakwan 
diva anak rahyang dewa niskala sa (ng) sida mokta dimguna tiga i (n) cu rahyang niskala-niskala wastu ka (n) cana sa (ng) sida mokta ka nusalarang 
ya siya ni nyiyan sakakala gugunungan ngabalay nyiyan samida, nyiyan sa (ng) h yang talaga rena mahawijaya, ya siya, o o i saka, panca pandawa e (m) ban bumi 

CANDI CANGKUANG 

Candi Cangkuang yaitu satu candi Hindu yang ada di Kampung Pulo, lokasi Cangkuang, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Candi berikut juga yang pertama kalinya diketemukan di Tatar Sunda dan adalah hanya satu candi Hindu di Tatar Sunda. 
Candi Cangkuang ada di satu pulau kecil yang memiliki bentuk memanjang dari barat ke timur dengan luas 16, 5 ha. Pulau kecil ini ada di dalam danau Cangkuang pada koordinat 106°54'36, 79 " Bujur Timur serta 7°06'09 " Lintang Selatan. Di Wikimapia 1. Terkecuali pulau yang mempunyai candi, di danau ini ada juga dua pulau yang lain dengan ukuran yang lebih kecil. 
Tempat danau Cangkuang ini topografinya ada pada satu lembah yang subur kurang lebih 600-an m l. b. l. yang dikelilingi pegunungan : Gunung Haruman (1. 218 m l. b. l.) di samping timur - utara, Pasir Kadaleman (681 m l. b. l.) di timur selatan, Pasir Gadung (1. 841 m l. b. l.) di samping selatan, Gunung Guntur (2. 849 m l. b. l.) di samping barat-selatan, Gunung Malang (1. 329 m l. b. l.) di samping barat, Gunung Mandalawangi di samping barat-utara, dan Gunung Kaledong (1. 249 m l. b. l.) di samping utara. 

ARCA ROROJONGGRANG 

Menurut legenda, Roro Jonggrang yaitu puteri dari Raja Boko yang berkuasa di daerah Prambanan. Kecantikan serta keanggunan Roro Jonggrang buat seseorang pria dari daerah Pengging yang bernama Bandung Bondowoso menginginkan memperistrinya. Tapi sesungguhnya, Roro Jonggrang tidak menyukai Bandung Bondowoso. Jadi kiat menampik pinangan itu, Roro Jonggrang keluarkan prasyarat supaya dibuatkan 1000 candi kurun waktu satu malam. Bandung Bondowoso juga menyanggupinya. 

Sebelumnya melakukan pekerjaannya, dia bersemedi untuk memperoleh kemampuan serta pertolongan dari beberapa jin. Mendekati petang, pembangunan seribu candi mulai dikerjakan, serta mendekati matahari terbit, pembangunan itu nyaris usai. Lihat hal semacam ini, Roro Jonggrang juga kuatir, serta berupaya menghindar kerja itu. Roro Jonggrang lalu menyebut semuanya putri desa untuk membakar jerami serta memukul lesung (alat penumbuk padi tradisionil di Jawa), agar berkesan hari mendekati fajar. Jin-jin yang lihat hari sudah mendekati fajar mulai meninggalkan pekerjaannya. Sesudah dihitung, nyatanya pekerjaan yang tersisa hanya satu arca saja yang tinggal 1 yang belum juga di selesaikannya 

Bandung Bondowoso juga ketahui kecurangan Roro Jonggrang. Dengan perasaan geram serta kecewa, ia mendatangi Roro Jonggrang. Tapi Roro Jonggrang tetaplah bersikukuh minta digenapi jadi 1000 candi. Hal semacam ini menyebabkan kemarahan Bandung Bondowoso. " Kurang satu, imbuhnya engkau sendiri ". Sesudah Bandung Bondowoso keluarkan kalimat itu, Roro Jonggrang juga segera beralih jadi arca, untuk lengkapi satu arca yang belum juga teratasi. Serta arca ini dapat kita saksikan di bilik samping utara candi paling utama.

Sejarah Lengkap Pura Dalem Balingkang

thumbnail
Pura Dalam Balingkang berdiri megah pada tempat seluas 15 hektar di lokasi Desa Pakraman Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk menuju Pura Dalam Balingkang, mesti turun dari Pura Pucak Penulisan menuju Banjar Paketan di Desa Pakraman Sukawana. Dari Banjar Paketan menuruni jalan berliku dengan pemandangan indah jejeran gunung Batur, gunung Abang, serta gunung Agung menuju Pura Dalam Balingkang. Pura Pucak Penulisan adalah hulunya Pura Dalam Balingkang, karna Pura Dalam Balingkang pas menghadap ke Pura Pucak Penulisan. Pura Dalam Balingkang seakan-akan dikelilingi oleh tembok yang terbagi dalam bubungan berbentuk perbukitan yang memutari kawah gunung Batur terdapat di samping timur, barat, utara serta selatan. Selain itu juga dikelilingi oleh sungai Melilit yang disebut sumber mata air untuk orang-orang sekelilingnya. Pura Dalam Balingkang terdapat di samping barat lebih kurang 2, 5 km. dari pemukiaman atau perumahan orang-orang Desa Pakraman Pinggan. Sejarah Pura Dalam Balingkang juga akan dibicarakan dari sebagian pojok pandang, salah satunya : 1) Berdasar pada Purana Pura Dalam Balingkang th. 2009, 2) Berdasar pada mitos orang-orang di sekitaran Pura Dalam Balingkang, serta 3) Berdasar pada Kekawin Barong Landung.

Purana Pura Dalam Balingkang (2009)

Purana Pura Dalam Balingkang mengatakan kalau maharaja Sri Haji Jayapangus beristana di gunung Panarajon. Pada saat pemerintahannya maharaja Sri Haji Jayapangus didampingi oleh permaisuri beliau yang bergelar Sri Parameswari Induja Ketana. Beliau Sri Parameswari Induja Ketana dikatakan sebagai putri paling utama yang begitu bijak. Beliau datang dari danau Batur yang disebut keturunan Bali Mula atau Bali asli. Pada saat pemerintahan saat itu yang menjabat jadi Senapati Kuturan yaitu Mpu Nirjamna. Beliau memiliki dua orang penasehat yang bergelar Mpu Siwa Gandhu serta Mpu Lim. Mpu Lim memiliki dayang wajahnya cantik bernama Kang Cing We, putri dari I Subandar yang memperistri Jangir yakni wanita Bali.

Sesudah lama Kang Cing We jadi dayang Mpu Lim, ada hasrat beliau Sri Haji Jayapangus untuk memperistri Kang Cing We sekalian diupacarai. Oleh karna sekian hasrat beliau, segaralah beliau Mpu Siwa Gandhu menghadap serta memberi anjuran pada baginda raja. Kalau kehendak baginda raja memperistri putri I Subandar yakni Kang Cing We tidak pas, karna baginda raja beragama Hindu sedang Kang Cing We beragama Buddha. Namum, saran Sang Dwija tidak diindahkan oleh baginda raja. Geramlah baginda raja pada Bhagawantanya, oleh karna sekian Mpu Siwa Gandu tak akan jadi penasehat di kerajaan Panarajon. Cepatlah baginda menyelenggarakan upacara pernikahan, yang disaksikan oleh beberapa rohaniawan dari agama Hindu ataupun agama Buddha, beberapa petinggi seperti sang pamegat, beberapa petinggi desa, serta beberapa karaman. Sesudah sebagian lama upacara pernikahan berlalu, I Subandar menghadirkan dua keping uang kepeng atau pis bolong untuk bekal putrinya mengabdi pada baginda raja. Setelah itu masa datang supaya baginda raja menganugrahkan dua keping uang kepeng atau pis bolong itu pada rakyat beliau yang berada di semua pulau Bali. Jadi fasilitas upacara yajña atau kurban hingga masa datang.

Bedasarkan perjanjian Sri Haji Jayapangus dengan Kang Cing We teersebut, geramlah Mpu Siwa Gandhu pada sikap baginda raja. Beliau Mpu Śiwa Gandhu melakukan tapa brata memohon anugerah pada beberapa dewa supaya berlangsung angin ribut serta hujan lebat sepanjang sebulan tujuh hari. Karna memang sungguh-sungguh khusuk Mpu Siwa Gandhu melakukan tapa brata, jadi benarlah berlangsung angin puting beliung serta hujan lebat. Hancurlah keraton Sri Haji Jayapangus di Panarajon. Beliau Sri Haji Jayapangus disertai oleh sisa-sisa abdinya mengungsi ke tengah rimba, yaitu ke lokasi Desa Jong Les. Disana beliau secara cepat merabas semak belukar serta rimba lebat, juga diperlengkapi dengan upacara serta upakara yajña.

Bangunan suci kerajaan baginda raja saat ini bemama Pura Dalam Balingkang. Kata “Dalem” di ambil dari kata tempat itu yang dimaksud Kuta Dalam Jong Les. Mengenai kata Balingkang di ambil dari kata “Bali”, yakni baginda raja jadi menguasa jagat Bali Dwipa. Kata “Kang” sesungguhnya di ambil dari nama istri beliau yang bernama Kang Cing We. Ada sekali lagi dijelaskan, ketika baginda raja mengungsi dari Panarajon ke tengah rimba dimaksud Kuta Dalam. Disana beliau berhasil memusatkan fikiran beliau hingga ke fikiran terdalam atau daleming cita memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Beliau berhasil membuat keraton serta tempat suci di Kuta Dalam. Sesudah beliau memerintah di Balingkang kembali sejahteralah semua kerajaan Bali Dwipa. Lebih-lebih sesudah didampingi oleh ke-2 permaisuri beliau yang senantiasa duduk di kiri-kanan singasana beliau. Mengenai yang mengikuti atau mengabih di kanan bergelar Sri Prameswari Induja ketana, serta di kiri bergelar Sri Mahadewi Sasangkaja Cihna atau Kang Cing We. Dan beberapa petinggi kerajaan serta beberapa abdi atau rakyat beliau semua.

Berdasar pada Mitos Orang-orang di Sekitaran Pura Dalam Balingkang

Berdasar pada mitos yang berkembang pada orang-orang di sekitaran Pura Dalam Balingkang. Dikisahkan kalau pada zaman dulu ada seseorang raja yang bernama Sri Jayapangus. Beliau beristana di bukit Panarajon, dan keraton beliau di Kuta Dalam. Awalnya waktu beliau memerintah di Panarajon beliau memiliki seseorang permaisuri bernama Dewi Mandul atau seseorang permaisuri yg tidak dapat melahirkan. Sri Jayapangus berkemauan memiliki seseorang putra untuk melanjutkan tahta atau kedudukannya di Panarajon. Tetapi, hasrat beliau tidak terkabulkan berhubung permaisuri tidak bisa melahirkan seseorang putra. Satu saat beliau jalan-jalan di Pasar Kuta Dalam, beliau berjumpa dengan seseorang wanita yang wajahnya cantik yang disebut putri saudagar dari Cina. Karna lihat kecantikan putri itu, jadi ada hasrat beliau untuk mengawininya dengan diam-diam. Tanpa ada lewat upacara yang disaksikan oleh beberapa petinggi kerajaan, ataupun tanpa ada sepengetahuan permaisuri beliau yakni Dewi Mandul. Perkawinan dengan diam-diam Sri Jayapangus dengan putri Cina itu di ketahui oleh Bhatara Śiwa. Pada akhirnya Bhatara Śiwa mengusir Sri Jayapangus dari Panarajon karna kekeliruan beliau lakukan perkawinan tanpa ada upacara yajña, yg tidak sepatutnya dikerjakan oleh seseorang raja.

Sri Jayapangus yang disertai oleh ke-2 permaisurinya menuruni bukit Panarajon, menelusuri rimba menuju arah timur laut ketika hujan deras serta angin puting beliung. Beliau tanpa ada mengetahui capek selalu meneruskan perjalanan menuruni perbukitan, serta pada akhirnya hingga disuatu tempat yang bernama Gunung Lebih. Disana beliau beristirahat serta lakukan pemujaan pada beberapa dewa, memohon panduan dan memohon perlindungan-Nya. Saat lakukan pemujaan beliau memperoleh sabda atau pawisik dari beberapa dewa supaya selalu meneruskan perjalanan hingga hujan serta angin reda. Jika hujan serta angin mulai reda, jadi disanalah beliau diperintahkan untuk menempatkan satu sinyal serta membuat satu keraton. Ketika beliau turun dari bukit Panarajon di kenal dengan arti Kuta Dalam Jong Les.
Mengingat sabda atau pawisik dari beberapa dewa itu, beliau selalu meneruskan perjalanan menuruni bukit Panarajon yang disertai oleh ke-2 permaisurinya. Pada akhirnya beliau hingga disuatu tempat yang bernama Dharma Anyar, yakni tempat pertapaan untuk orang suci baik Mpu, Maha Rsi, atau yang lain. Setibanya beliau di Dharma Anyar hujan serta angin mulai reda, pada akhirnya di Dharma Anyar beliau membuat keraton yang di kenal dengan nama Balingkang. Disana beliau kembali membenahi kerajaan seperti dulu di Panarajon. Dan didampingi oleh beberapa Senapati Kuturan, petinggi kerajaan, serta ke-2 permaisurinya.
Pernikahan Sri Jayapangus dengan putri Cina yang disebut-sebut Dewi Danuh, melahirkan seseorang putra yang bernama Mayadanawa. Mayadanawa di kenal dengan titel Dalam Bedahulu yang beristana di Pejeng. Beliau berhasil ditaklukkan oleh Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Makin lama sisa keraton Sri Jayapangus di Balingkang jadikan tempat pemujaan atau tempat suci untuk memuja Sri Jayapangus serta ke-2 permaisurinya yang sudah disucikan lewat upacara yajña. Sampai hingga saat ini di kenal dengan nama Pura Dalam Balingkang.

Berdasar pada Kekawin (geguritan) Barong Landung

Kehadiran Pura Dalam Balingkang juga termuat dalam Geguritan Barong Landung yang ditulis oleh I Nyoman Suprapta (dalam tesis Juta Ningrat, 2010), seperti berikut :
Dikisahkan seseorang raja yang tersohor, bijaksana serta banyak menulis prasasti-prasasti yang berisi mengenai proses upacara keagamaan, beliau bernama Sri Haji Jayapangus tempat kerajaan beliau di Bukit Panarajon. Dalam pemerintahanya didampingi oleh seseorang permaisuri yang bernama Dewi Danuh putri dari keturunan Bali Mula. Kelama-kelamaan datanglah seseorang pedagang dari negeri Cina yang bernama Dewi Ayu Subandar dengan seseorang putri cantik berkulit putih serta bermata sipit yang di kenal dengan nama Kang Cing We. Kang Cing We lalu diangkat jadi pelayan Mpu Lim. Karna Kang Cing We seringkali ada di keraton serta mempunyai muka yang begitu cantik, terpikatlah hati sang raja untuk memperistrinya. Dengan hal tersebut sang raja menginformasikan pada penggawa kerajaan serta rakyatnya untuk menyiapkan upacara perkawinan. Mendengar berita demikian rupa, jadi menghadaplah satu diantara Bhagawanta raja yaitu Mpu Siwa Gandu. Sang Bhagawanta raja merekomendasikan sang raja tidak untuk mengawini Kang Cing We, karna raja tidak bisa mempunyai dua permaisuri diluar itu juga Kang Cing We beragama Buddha sedang Sri Haji Jayapangus beragama Śiwa atau Hindu. Sang raja tidak dengarkan saran sang Bhagawanta raja serta tetaplah besikukuh untuk mengawini Kang Cing We. Hingga terselenggaralah upacara perkawinan itu. Karna Sang Bhagawanta terasa sarannya tidak diindahkan oleh Jayapangus, jadi geramlah Sang Bhagawanta serta melakukan tapa brata membuat bencana, hujan lebat, gempa serta bencana lainnya hingga hancurlah kerajaan beliau. Dengan kehancuran kerajaan beliau, jadi dipindahkanlah kerajaannya ke Jong Les atau Dalam Balingkang. Perkawinannya dengan Dewi Danuh mempunyai seseorang putra yang bernama Mayadenawa serta diangkat jadi raja di Bedahulu. Sedang perkawinanya dengan Kang Cing We tidak memiliki keturunan. Karna lama tidak memiliki keturunan untuk meneruskan pemerintahanya di Dalam Balingkang. Sedang Dewi Danuh telah moksa, jadi sang raja memohon ijin pada Kang Cing untuk bertapa di puncak gunung Batur. Seraya memohon anugrah supaya dikaruniai seseorang putra. Sesampainya di puncak gunung berjumpalah dengan seseorang putri yang begitu cantik, hingga jatuh cintalah Sang raja pada waita itu. Lama sang raja tidak kirim berita ke keraton Dalam Balingkang jadi disusullah oleh Kang Cing We ketempat pertapaan. Sesampainya Kang Cing We di tempat pertapaan diliat sang raja tengah berkasih-kasihan dengan seseorang wanita cantik. Lihat peristiwa sesuai sama itu jadi geramlah Kang Cing We serta memaki-maki wanita itu yang tidak ada beda yaitu penjelmaan dari Dewi Danuh untuk menggoda tapanya sang raja. Karna terasa dianya dimaki-maki oleh seseorang manusia atau Kang Cing We. Jadi geramlah Sang Dewi itu secepat kilat keluar api dari dahi-Nya serta api itu menguber Kang Cing We serta membakarnya. Hingga meninggal dunialah Kang Cing We. Dengan kematian Kang Cing We sang raja juga jadi sedih serta berduka hingga disudahilah tapanya. Karna sang raja terlebih dulu mengakui belum juga mempuyai istri pada Sang Dewi, jadi Sang Dewi mengambil keputusan sang raja memperoleh hukuman yang setimpal, serta pada akhirnya sang raja bernasib sama. Atas sepeninggal beliau berdua atau sang raja serta sang permaisuri dari kerajan, jadi rakyatnya juga menyusul ke tempat pertapaan, serta temukan junjunganya telah meninggal dunia. Rakyat Dalam Balingkang jadi sedih serta memohon ke pada Sang Dewi untuk menghidupkan kembali ke-2 junjunganya. Lihat ketulusan hati permintaan rakyat Dalam Balingkang itu jadi Sang Dewi mengabulkan permohonya namun berbentuk lingga berbentuk Barong Landung Lanang-Istri. Lalu Sang Dewi memerintahkan rakyat Dalam Balingkang untuk membawa ke-2 lingga itu ke Dalam Balingkang serta diberi anugrah kalau ke-2 lingga itu dapat memberi perlindungan dari alam niskala atau memerintah dari alam niskala. Sesampainya di Dalam Balingkang dibuatkanlah upacara agama.

Maharaja Sri Haji Jayapangus dengan ke-2 permaisurinya dijelaskan juga dalam prasasti Cempaga A Ib. 1-2, yakni seperti berikut :

Ing çaka 1103 çrawanamāsa i thi nāwami çuklapakā, ma, pa, wāraning wayangwayang, irikā diwaça ājnā pāduka çri mahārāja.

Ja Hāji Jayapangus, Hārkajalañcana, sahā rājapātnidwaya pāduka Bhtāri Çri Parameswari Indujakotana, Pāduka Çri Mahādewi Çaçangkajacihnā.
Terjemahan :

Berangka th. 1103 Çaka serta mengatakan nama raja Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Harkajalancana serta ke-2 orang permaisurinya semasing bernama Paduka Bhatari Sri Prameswari Indujaketana serta Paduka Sri Mahadewi Sasangkajacihna (Atmodjo, 1975).

Narasi diatas melukiskan kalau pada saat pemerintahan Sri Haji Jayapangus, telah berlangsung jalinan yang erat pada Śiwa serta Buddha. Bahkan juga ke-2 tokoh agama disebut telah jadikan penasehat kerajaan, yakni Mpu Siwa Gandhu tokoh ajaran Śiwa serta Mpu Lim tokoh ajaran Buddha. Jalinan agama juga tampak pada perkawinan Sri Haji Jayapangus dengan Kang Cing We. Selanjutnya terjadi dua unsur yang berlainan yakni unsur purusa serta pradana atau Śiwa-Buddha.


Mitologi-mitologi yang berkembang dimasyarakat bisa menguatkan system keyakinan untuk umat Hindu-Buddha. Berdasar pada momen atau peristiwa yang sempat berlangsung pada zaman dulu. Seperti seseorang raja yang dapat memberi perlindungan pada rakyatnya. Hingga sesudah beliau meninggal dunia disucikan berdasar pada upacara yajña. Dan dipuja atau disungsung oleh pengikutnya, lalu beliau dimaksud bhatara. Pura Dalam Balingkang yaitu tempat bersthananya Ida Bhatara Dalam Balingkang atau Sri Haji Jayapagus. Bersama leluhur raja-raja di Panarajon yang sempat berkuasa di Bali. Sesudah disucikan dengan upacara yajña, jadi Sri Haji Jayapangus disetarakan dengan Dewa Surya atau Dewa Śiwa oleh beberapa pemuja-Nya.

10 Kerajaan Islam Terbesar di Dunia yang Pernah Ada

thumbnail
Satu kerajaan jadi besar pengaruhnya dengan memperluas wilayahnya. Keadidayaan satu kerajaan diliat dari luas lokasi, banyak masyarakat, ekonomi, berapakah lama satu kerajaan itu berdiri serta banyak juga aspek beda yang memengaruhi seperti pemerintahannya serta undang-undangya, maupun juga kebahagiaan penduduknya. Tersebut disini 10 kerajaan paling besar yang sempat ada pada sejarah :
 1. Kerajaan Akkadia (2300 SM–2200 SM) 

  Kerajaan Akkadia berpusat di kota Akkad (Irak Kuno) . Bangsa Akkadia nenek moyang bangsa-bangsa Babilonia serta Assyria. Kerajaan ini ada pada puncak kejayaannya pada masa ke 24 serta 22 sebelumnya Masehi. Ini di kira jadi kerajaan pertama yang berada di bumi. Luas wilayahnya meraih 0. 8 juta Km persegi.
   
 2. Kerajaan Persia (550 SM–330 SM) 

  Kerajaan Persia, Iran Kuno, yaitu perubahan dari kerajaan Median, mengatur beberapa besar lokasi arab serta sekelilingnya. Median serta Persia di kenal juga jadi kerajaan Medo-Persia yaitu paduan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya eranya. Dibangun oleh Sirus Yang Agung serta kuasai sebagian benua yakni Asia, Eropa serta Afrika. 

  Pada masa puncaknya, kerajaan ini mencakup lokasi Iran, Afganistan, Pakistan, bagian-bagian Asia tengah, Asia Kecil, Thrace (Eropa Tenggara-Balkan) , serta Makedonia, beberapa besar lokasi sekitaran Laut Hitam, Irak, Arab Utara, Yordania, Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Mesir Kuno hingga ke Libya. Dalam histori bangsa Barat, kerajaan ini terdaftar jadi musuh dari kerajaan Yunani dalam Perang Greco-Persia, jadi antisipasi dari budak termasuk juga salah satunya bangsa yahudi jadi tahanan bangsa Babilonia serta tekad untuk pemakaian bhs yang sama dalam lokasi ini.

  Kerajaan Persia ini lalu di serang oleh Aleksander III dari Makedonia serta setelah itu kerajaan inipun (Makedonia) roboh serta tercerai-berai pada 330 SM jadi Kerajaan Ptolemaic (Mesir) and Kerajaan Seleucid. Kerajaan ini yaitu kerajaan terbesr dalam histori. Pada masa puncak kejayaannya, wilayahnya melampaui 8. 000. 000 km persegi. 

 3. Kekaisaran Romawi (27 SM– 476/1453 M) 

  Type pemerintahan kerajaan ini yaitu aristokastik serta wilayahnya mencakup Eropa serta Sekitar Mediterania. Kerajaan ini lemah sesudah didera perang sipil. Beberapa momen perubahan system pemerintahan dari Republik ke Kerajaan diikuti dari terpilihnya Julius caesar jadi diktator yang berkuasa pada 44 SM, serta Perang Actium (2 September 31 SM) . Pelebaran lokasi Romawi dimulai kala system pemerintahanya berupa republik, serta meraih puncak kejayaannya pada saat berupa kekaisaran, yang pasti Kaisar Trajan. Luas wilayahnya pada saat itu yaitu 6. 500. 000 km persegi. Karna kerajaan ini berjalan begitu lama, pengaruhnya dalam bhs, agama, arsitektur, filosofi, hukum serta system pemerintahanya tetaplah ada hingga saat ini. 

 4. Kekalifahan Ummayah (661 M – 750 M) 

  System Kekalifahan yaitu satu bentuk pemerintahan Islam jadi bentuk kesatuan politik serta kepemimpinan Muslim di semua dunia. Kalifah yaitu pemimpin muslim sesudah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kekalifahan Ummayah yaitu kalifah ke dua dari 4 kalifah serta ditata oleh dinasti Ummayah. Nama ini di ambil dari Umayya ibn Abd Shams, moyang dari Kalifah Ummayah yang pertama. Meskipun keluarga Ummayah datang dari Mekah, mereka pilih Damaskus jadi ibukotanya. Kekalifahan Ummayah ini yaitu bangsa Arab-Islam paling besar dalam histori. Luas wilayahnya meraih 5. 000. 000 km2. 

 5. Dinasti Qing (1890–1912) 

  Dinasti Qing yaitu dinasti paling akhir di China. Dimulai dari Dinasti Ming serta berlanjut berbentuk Republik Rakyat China. Dinasti ini dibuat oleh klan Manchuria Aisin Gioro (saat ini timur laut china) . Bermula dari th. 1644 serta memperluas wilayahnya di sekitaran china membuat Kekaisaran Qing yang Agung. Dinasti ini jadikan satu china pada 1683. Dinasti Qing lalu jatuh sesudah Revolusi Xinhai, kala Empress Dowager Longyu melepas tahtanya jadi kaisar, Puyi pada 12 februari 1912. Wilayahnya meraih 14. 700. 000 km2. 

 6. Kekaisaran Rusia (1721–1917) 

  Kekaisaran ini bermula dari 1721 serta selesai pada Revolusi Rusia 1917. Kekaisaran ini yaitu sambungan dari Tsar Rusia serta jadi Uni Soviet. Pada 1866, kekaisaran ini memperluas wilayahnya dari Eropa timur ke Asia serta Afrika Utara. Pada awal masa 19, Rusia yaitu negara paling besar didunia. Wilayahnya termasuk Benua Artika di utara hingga Laut Hitam di selatan, Laut Baltik di barat hingga ke Samudra Pasifik di samping timur. 

 7. Kekaisaran Mongolia (1206–1368) 

  Kekaisaran Mongolia bermula dari masa 13 hingga masa 14. Wilayahnya membentang dari Eropa timur ke Asia. Kekaisaran ini yaitu paduan dari bangsa Mongol serta Turki sesudah Genghis Khan diproklamirkan jadi pemimpinnya pada 1206. Pada masa puncak kejayaanya, wilayahnya membentang dari Sungai Danube di Eropa hingga ke laut jepang. serta dari Benua Artika hingga ke Kamboja. Luas wilayahnya meraih 24. 000. 000 km2. Pada 1294, kekaisaran mongol pecah jadi 4 area. 

 8. Kerajaan Mogul (1526–1858) 

  Kerajaan Mogul yaitu kerajaan Islam yang mengatur beberapa besar lokasi India serta bermula pada 1526. Kerajaan ini mengatur beberapa besar Asia Selatan pada akhir masa 17 serta awal masa 18 serta selesai pada pertengahan masa 19. Kerajaan Mogul yaitu keturunan dari Timurid dari Turkistan pada th. 1700 an, kerajaan ini termasuk semua daratan India. Wilayahnya pada saat itu 4. 000. 000 km2. Kerajaan ini dimulai dari kepemimpinan Jalaluddin Mohammad Akbar atau Akbar yang Agung serta selesai pada 1707 sesudah kematian Kaisar Aurangzeb walaupun masih tetap berjalan hingga 150 th. lalu. 

 9. Kerajaan Inggris 

  Kerajaan inggris terbagi dalam domini, koloni, protektorat serta mandat serta seluruhnya lokasi yang ditata oleh kerajaan Inggris. Hingga th. 1922 Kerajaan Inggris punyai 450 juta jiwa serta itu ialah 1/4 masyarakat dunia kala itu. Wilayahnya seluas 33. 700. 000 km2. serta memiliki kapabilitas militer terbesar dalam histori. 

 10. Kekaisaran Ottoman (Turki 1299–1923) 

  Yaitu kerajaan Islam yang berjalan dari 1 November 1299 hingga 24 Juli 1924. Pada masa kejayaannya, kekaisaran ini mencakup 3 benua, mengatur beberapa besar Asia Barat, Timur serta Tenggara Eropa, daerah pegunungan Kaukasus serta Afrika Utara. Kekaisaran ini berjalan paling lama yakni sepanjang 7 masa. Mereka juga toleransi pada umat Kristen serta Yahudi.

5 Kerajaan Islam Terbesar di dunia

thumbnail
Islam jadi agama yang alami perubahan begitu cepat selama histori. Penebaran agama Islam pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW selalu berlanjut dengan beragam cara yang salah nya ialah perniagaan dengan kata lain berdagang. 

Akhirnya, dengan bekal usaha keras dalam berdakwah, banyak kerajaan besar didunia ini yang pada akhirnya berpedoman Islam. Bahkan juga, tidak sedikit dari kerajaan itu jadikan Islam jadi landasan system pemerintahannya. Tersebut penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam terhebat selama histori yang miliki dampak besar pada dunia. 

 1. Kekhalifahan Bani Umayyah 

  Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang miliki dampak besar dalam penebaran agama Islam. Sepanjang masa kekhalifahan ini, mereka berhasil menjadikan satu lokasi dari daratan Tiongkok sampai Prancis sisi selatan. Kekhalifahan ini memerintah pada th. 661-750 di Jazirah Arab serta 756-1031 di Cordoba, Spanyol.

  Kekhalifahan yang pertama kalinya di pimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan itu juga memperluas lokasi kekuasaannya sampai ke Afrika, serta Asia seperti Afganistan.

  Kekhalifahan ini roboh pada th. 756. Tetapi, Kekhalifahan Umayyah membuat kembali kekuasaannya di lokasi Spanyol serta bertahan sampai lebih dari 200 th. lamanya. Jejak Kekhalifahan Umayyah di Cordoba adalah bukti riil penebaran Islam di daratan Eropa.
 2. Kerajaan Turki Ottoman 

  Ottoman di kenal jadi kerajaan Islam paling besar di Turki yang dapat bertahan diantara benua Asia serta Eropa sampai lebih dari 600 th.. Mereka selalu lakukan pelebaran kekuasaannya di Asia, Eropa sampai Afrika sambil menebarkan dakwah Islam warisan Nabi Muhammad SAW.

  Kerajaan Turki Ottoman di kenal miliki toleransi agama serta seni arsitektur yang begitu tinggi. Tidak cuma itu, perubahan sastra serta bhs mulai difokuskan supaya berguna untuk semua warga negaranya. Kerajaan Turki Ottoman perlahan-lahan habis pasca-kehadiran kemampuan politik baru hingga kerajaan itu dibubarkan serta jadi negara Turki moderen seperti sekarang ini.
 3. Kesultanan Mughal 

  Kesultanan Mughal yaitu kerajaan Islam di India yang berdiri pada th. (1526-1858 M). Dinasti Mughal dibangun oleh Zahiruddin Muhammad Babur (1482-1530 M). Ia adalah satu diantara cucu dari Timur Lenk dari etnis Mongol, yang masih tetap keturunan Jengis Khan.

  Mulai sejak berdirinya, Kesultanan Mughal menjelma jadi kemampuan besar yang dapat kuasai banyak lokasi di Afganistan, semua lokasi di India. Kerajaan ini bahkan juga dapat menaklukkan Kesultanan Delhi hingga dapat kuasai semua lokasi India.

  Masa kejayaan kerajaan Mughal diawali pada pemerintahan Jalaluddin Akbar (1556-1506 M). Di masa kepemimpinan Akbar, Mughal jadi negeri kaya raya serta makmur untuk rakyatnya.

  Kesultanan Mughal ikut bertindak dalam penebaran agama Islam di semua penjuru India serta sebagian negara Asia. Kesultanan Mughal roboh sesudah dijajah oleh Persia (Iran). Sampai pada akhirnya pada era ke-19 Inggris datang serta membubarkan Kesultanan Mughal dengan resmi.
 4. Kekaisaran Mali 

  Kekaisaran Mali adalah satu diantara kerajaan paling besar di benua Afrika yang berdiri pada th. 1234-1610. Kekaisaran punya pengaruh menebarkan bhs, budaya, dan agama di lokasi Afrika Barat.

  Kejayaannya dimulai pada saat Raja Musa I. Sepanjang kepemimpinannya, Raja Musa I jadikan Islam jadi agama golongan ningrat serta pada akhirnya ditiru banyaknya orang di bawahnya.

  Ia juga tidak memaksa kebiasaan lama yang sudah diyakini banyaknya orang dengan mengaplikasikan toleransi tinggi. Selepas masa Raja Musa I Kekasiaran Mali selalu bertahan sampai pada akhirnya roboh pada th. 1610 serta pecah jadi sebagian negara Afrika termasuk juga negara Mali moderen yang ada sekarang ini.
 5. Kesultanan Demak 

  Demak yaitu kerajaan Islam pertama paling besar di pesisir utara Jawa. Awalannya kerajaan ini yaitu satu kadipaten dari Majapahit. Tetapi makin lama keluar kemampuan baru serta mewarisi legitimasi Majapahit sesudah kerajaan besar itu jatuh.

  Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang dibangun oleh Raden Patah pada th. 1500 sampai th. 1550. Raden Patah yaitu putra dari Prabu Brawijaya. Kesultanan Demak begitu bertindak besar dalam sistem islamisasi di masa itu.

  Kerajaan ini berkembang jadi pusat perdagangan serta jadi pusat penebaran agama Islam. Lokasi kekuasaan Demak mencakup Jepara, Tuban, Sedayu Palembang, Jambi serta banyak daerah di Kalimantan.

5 Jenis Limbah Organik Lunak Yang Digunakan Dalam Kerajinan

thumbnail
Mumusweb Kekayaan alam serta budaya Indonesia adalah modal timbulnya keberagaman product kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia yang unik serta mempunyai keunikan daerah setempat jadi referensi yang bisa jadi penyemangat dalam membuat kerajinan berbahan limbah organik ini.
Mulai sejak dulu rakyat Indonesia sudah memakai product kerajinan jadi alat penuhi keperluan hidup keseharian, serta ritual. Saat ini kerajinan berperan sebagai hiasan baik interior ataupun ekterior. 

Berdasar pada pengetahuan pada limbah dan penilaian keperluan orang-orang jadi kerajinan berbahan basic limbah bisa di buat dengan beragam bentuk serta peranannya. 

Beberapa Jenis Kerajinan Dari Bahan Limbah Organik 
Sebagian kerajinan berbahan limbah organik berikut ini yakni : 

 1. Limbah Kulit Jagung Kulit jagung yang sekilas tidak bernilai bisa jadi karya kerajinan yang artistik. Kulit jagung yaitu limbah organik yang banyak didapati di pasar tradisionil. Banyak pedagang sayuran buang kulit jagung ditempat sampah. 
  Dengan memakai limbah kulit jagung, sampah padat yang mencemari lingkungan bisa dikurangi. Kulit jagung adalah limbah organik basah, jadi kulit jagung mempunyai kandungan air yang tinggi. 

  Langkah pemrosesannya dengan sistem simpel serta relatif gampang yakni dengan panas matahari sampai kering. Sesudah kering kulit jagung bisa diwarnai, lantas dikeringkan, serta diseterika supaya lembarannya bisa tampak lebih halus serta rata supaya gampang dibuat. Dalam membuat kulit jagung jadi karya memanglah butuh ketekunan, hingga akan dibuat karya kerajinan yang bagus serta menarik. 

  Bahan serta alat kerajinan dari limbah kulit jagung : kulit jagung cat lem tembak gunting seterika Kulit jagung bisa di buat jadi beragam karya seperti bunga, boneka, hiasan pensil, penghias wadah, bingkai photo, sandal, anyaman untuk keranjang atau tas, serta bentuk kerajinan yang lain. 

  Apakah masih tetap ada type limbah beda dari daun-daunan di lingkungan rumahmu yang sama serta bisa digunakan sebagai product kerajinan? Sebut saja limbah pelepah pisang, limbah daun nangka, limbah kulit pete cina, kulit bawang serta banyak sekali lagi yang lain. Berfikirlah kreatif agar bisa membuat product baru serta peluang kesempatan usaha.
 2. Limbah Kertas 

  Bila di perhatikan sesudah di baca barang media bikin ini cuma jadi tumpukan limbah rumah tangga. Terkecuali bisa berguna kembali, hasil dari product kerajinan dari kertas sisa ini juga bisa jadi kesempatan usaha. 

  Sebagian rujukan menyebutkan kalau kertas adalah sisi dari limbah organik kering. Hal semacam ini karna kertas bisa terurai dalam tanah. Walau kertas gampang hancur bila terserang air, tetapi bila dipakai jadi bahan basic product kerajinan kertas bisa dibuat demikian rupa supaya tidak gampang hancur, yakni dengan menaikkan kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melanin/politur, dapatlah dengan dilapis plastik. 

  Hal semacam ini ditujukan supaya product kerajinan yang dibuat dari kertas bisa tahan lama, tidak gampang rusak, serta tampak lebih kuat hingga unsur kekurangan yang ada pada kertas tidak terlihat, sedang kekhasan limbah kertasnya bisa dipertahankan. 

  Bahan serta alat pembuatan kerajinan dari limbah kertas : majalah sisa koran sisa pilox clear lem kertas gunting Limbah kertas tidaklah perlu perlakuan spesial seperti limbah type organik yang lain. 

  Hingga dalam sistem membuatnya juga tidak menjumpai masalah. Limbah kertas yang ada di lingkungan segera bisa digunakan selekasnya dengan beragam tehnik seperti tehnik anyaman, tehnik sobek, tehnik lipat, tehnik gulung (pilin), bubur, serta banyak tehnik yang lain yang bisa diketemukan. 

  Beragam karya yang bisa dibuat dari limbah kertas salah satunya keranjang, vas bunga, sandal, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, wadah tisu, taplak, boneka baik bentuk manusia maupun hewan, serta banyak sekali lagi.
 3. Limbah Jerami 
  Batang padi yang umum dimaksud jerami adalah limbah pertanian yang begitu banyak didapat di daerah persawahan. Sampai kini jerami umum dipakai jadi media tanam jamur merang, serta kombinasi makanan ternak. 

  Kadang-kadang petani memakainya jadi bahan bakar waktu pembakaran batu bata atau genteng yang dikerjakan di areal sawah. Untuk beberapa pedagang telur serta buah, jerami dapat juga digunakan jadi alas, supaya barang dagangan mereka tidak gampang rusak karena goncangan. 

  Limbah padi nyatanya bisa digunakan jadi bahan basic kerajinan yang cukup unik serta artistik. Product kerajinan dari jerami masih tetap termasuk langka, hingga begitu punya potensi agar bisa diperkembang. 

  Bagian-bagian jerami mempunyai kekhasan semasing, yakni bisa digunakan jadi bahan basic kerajinan, mulai dari batang padi, ranting padi, selongsong padi serta gabah kosong yang sudah dirontokkan dari ranting padi. 

  Pemilahan dikerjakan seperti gambar tersebut : ranting jerami batang padi selongsong jerami gabah-gabah kosong. Pemrosesan jerami nyaris sama juga dengan limbah type daun-daunan atau kulit buah, karna jerami juga mempunyai kandungan air, jadi pemrosesan yang paling simpel dikerjakan yaitu dengan menjemurnya dibawah cahaya matahari segera. 

  Batang padi begitu pas dipakai di bagian pembentuk wadah pensil atau frame photo. Sedang ranting jerami yang lebih halus, bisa digunakan untuk buat bunga-bunga. Jerami dapatlah di beri warna dengan memakai pewarna tekstil. 

  Sistem pewarnaan juga sama juga dengan memberi warna kulit jagung, yakni dengan dibuat dengan cairan yang telah di beri zat warna makanan dengan komposisi yang dikehendaki. Sesudah di rendam sebagian waktu, lantas jerami dijemur dibawah cahaya matahari segera sampai betul-betul kering. 

  Bahan serta alat pembuatan product kerajinan dari limbah jerami : kulit jagung lem uhu lem tembak gunting pisau. Dengan bekal ketrampilan, kreativitas, serta cuma memakai alat simpel, product kerajinan dari limbah jerami ini bisa dibuat jadi beragam bentuk seperti hiasan dinding, bunga, bingkai photo, wadah serbaguna, wadah pensil, dsb.
 4. Limbah Sisik Ikan 
  Limbah dari sisik ikan itu dapat hasilkan product yang berguna serta mempunyai nilai ekonomis tinggi bila bisa membuatnya. Tiap-tiap ikan hasilkan sisik yang berlainan ukuran serta ketebalannya.

  Sisik ikan kakap seringkali bisa dipakai jadi product kerajinan karna sisiknya ini lebih terliat kuat, tidak tipis, serta besar di banding sisik ikan mas atau mujair. Di bawah ini yaitu langkah membuat sisik-sisik ikan supaya bisa digunakan jadi bahan baku product kerajinan, yakni ;

  a. Sisik-sisik ikan di rendam sepanjang 2 jam dengan air detergen serta cucilah dengan air bersih sepanjang 3 kali sampai betul-betul bersih dari detergen.
  b. Rendam kembali sisik-sisik ikan dengan kombinasi air jeruk nipis serta air sepanjang 2 jam, supaya bau amisnyadapat hilang.
  c. Pisahkan sisik ikan sesuai sama ukuran serta ketebalan serta tiriskan dengan saringan. 
  d. Mewarnai pada sisik-sisik ikan dibutuhkan kehatihatian. Rebus air sampai hangat dengan ditambahkan larutan benzoat jadi pengawet.
  e. Masukan pewarna wantex atau cat tekstil pada panci serta masukan juga sisik-sisik ikannya. Butuh di perhatikan jangan pernah air jadi mendidih, karna sisik ikan juga akan jadi masak serta melekat keduanya. 
  f. Matikan kompor serta biarlah sisik-sisik ikan itu terendam zat warna sepanjang 20 menit. g. Tiriskan sisik-sisik ikan serta keringkan lewat cara diangin-anginkan, supaya permukaan tidak melengkung.
 5. Limbah Cangkang Kerang 
  Dulu cangkang kerang di buat product mainan anak, anak-anak begitu suka memakai mainan dari kerang yang berupa bermacam hewan lucu dengan pembuatan tehnik tempel. Tetapi mengembangnya tehnologi, kerang bukan sekedar di buat lewat cara disusun serta ditempel namun juga dibor bahkan juga digabungkan dengan bahan logam.

  Dengan kreatifitas serta inovasi dengan cangkang kerang bisa dibuat kerajinan yang mengagumkan indah serta unik. Mengenai sistem pemrosesan cangkang kerang sesudah di ambil dari pantai yaitu :

  a. Cangkang kerang dipilah-pilah sesuai sama ukuran serta memiliki bentuk.
  b. Dicuci dengan memakai air mengalir serta di rendam dalam larutan natrium soda, supaya sisa-sisa daging kerang serta kotoran, dan bau yang berada di dalam cangkang kerang bisa larut. 
  c. Dikeringkan dengan pengering, tidak memakai cahaya matahari segera, supaya kwalitas kerang tetaplah terbangun baik. d. Persiapan bahan baku cangkang kerang lewat cara dikikir, diamplas, maupun dipotong sesuai sama keperluan. e. Cangkang kerang siap di buat product kerajinan sesuai sama design yang sudah di buat.

Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

thumbnail


Dalam pengertiannya Hak Asasi Manusia (HAM) menurut pengertian beberapa pakar menyebutkan, Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak-hak basic yang dipunyai tiap-tiap pribadi manusia jadi anugerah Tuhan yang dibawa mulai sejak lahir. sedang pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yaitu hak yang menempel dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa ada hak itu kita tidak mungkin hidup jadi manusia. Pada umumnya Hak Asasi Manusia seringkali sekali terdengar di telinga kita mengenai Pelanggaran-pelanggaran HAM yang buat kita prihatin mengenai semuanya yang berlangsung, hingga pentingnya kita ketahui lebih terang mengenai hak asasi manusia seperti berikut ini.. 

Dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) bisa diambil kesimpulan kalau jadi anugerah dari Tuhan pada makhluknya, hak asasi tidak bisa dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia itu. Hak asasi tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan atau mungkin dengan beberapa hal yang lain, Apabila itu hingga berlangsung juga akan memberi efek pada manusia yaitu manusia juga akan kehilangan martabat yang sesungguhnya jadi inti nilai kemanusiaan. 
Walapun sekian, bukanlah bermakna kalau perwujudan hak asasi manusia bisa dikerjakan dengan mutlak karna bisa tidak mematuhi hak asasi orang yang lain. Memperjuangkan hak sendiri sambil meremehkan hak orang yang lain adalah aksi yg tidak manusiawi. Kita harus mengerti kalau hak-hak asasi kita senantiasa bersebelahan dengan hak-hak asasi orang yang lain, oleh karena itu ketaan pada ketentuan jadi perlu 

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Beberapa ahli 
Ada beragam versus umum pengertian tentang HAM. Tiap-tiap pengertian mengutamakan pada beberapa sisi spesifik dari HAM. Tersebut sebagian pengertian itu. Mengenai sebagian pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu seperti berikut : 

 1. Austin-Ranney, HAM yaitu ruangan kebebasan individu yang dirumuskan dengan terang dalam konstitusi serta ditanggung pengerjaannya oleh pemerintah.
 2. A. J. M. Milne, HAM yaitu hak yang dipunyai oleh semuanya umat manusia di semua masa serta di semua tempat karna keutamaan keberadaannya jadi manusia.
 3. UU No. 39 Th. 1999, Menurut Undang-Undang Nomor 39 th. 1999, HAM yaitu seperangkat hak yang menempel pada inti kehadiran manusia jadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu adalah anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, serta tiap-tiap orang untuk kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia.
 4. John Locke, Menurut John Locke, hak asasi yaitu hak yang didapatkan segera oleh Tuhan jadi suatu hal yang berbentuk kodrati. Berarti, hak yang dipunyai manusia menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari intinya, hingga sifatnya suci.
 5. David Beetham serta Kevin Boyle, Menurut David Beetham serta Kevin Boyle, HAM serta kebebasan-kebebasan fundamental yaitu hak-hak perorangan yang datang dari bebrapa keperluan dan sebagian kemampuan manusia.
 6. C. de Rover, HAM yaitu hak hukum yang dipunyai tiap-tiap orang jadi manusia. Hakhak itu berbentuk universal serta dipunyai tiap-tiap orang, kaya ataupun miskin, lelaki maupun wanita. Hak-hak itu mungkin saja saja dilanggar, namun tidak sempat bisa dihapuskan. Hak asasi adalah hak hukum, ini bermakna kalau hak-hak itu adalah hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi serta hukum nasional di banyak negara didunia. Hak asasi manusia yaitu hak basic atau hak pokok yang dibawa manusia mulai sejak lahir jadi anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta tiap-tiap orang. Hak asasi manusia berbentuk universal serta kekal.
 7. Franz Magnis- Suseno, HAM yaitu hak-hak yang dipunyai manusia bukanlah karna diberi padanya oleh orang-orang. Jadi bukanlah karna hukum positif yang berlaku, tetapi berdasar pada martabatnya jadi manusia. Manusia memilikinya karna ia manusia.
 8. Miriam Budiardjo, Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia jadi hak yang dipunyai manusia yang sudah didapat serta dibawanya berbarengan dengan kelahiran atau kemunculannya didalam orang-orang.
 9. Oemar Seno Adji, Menurut Oemar Seno Adji yang disebut dengan hak-hak asasi manusia adalah hak yang menempel pada martabat manusia jadi insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak bisa dilanggar oleh siapa saja, serta yang seakan-akan adalah satu holy ruang. 


Beberapa macam Hak Asasi Manusia (HAM) 
Anda sudah mengerti kalau hak asasi manusia yaitu hak yang menempel pada diri tiap-tiap manusia mulai sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup serta tidak bisa diganggu tuntut oleh siapa juga. Ada berbagai macam hak asasi manusia. Pada dasarnya, hak-hak asasi manusia bisa dikelompokkan jadi enam jenis seperti berikut. 

1. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights 
Hak asasi yang terkait dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini seperti berikut. 
 • Hak kebebasan untuk bergerak, melancong, serta berpindah-pindah tempat. 
 • Hak kebebasan keluarkan atau menyebutkan pendapat. 
 • Hak kebebasan pilih serta aktif dalam organisasi atau perkumpulan. 
 • Hak kebebasan untuk pilih, memeluk, menggerakkan agama serta keyakinan yang dipercaya semasing. 

2. Hak Asasi Ekonomi/Properti Rigths 
Hak yang terkait dengan aktivitas perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini seperti berikut. 
 • Hak kebebasan lakukan aktivitas jual beli. 
 • Hak kebebasan membuat kesepakatan kontrak. 
 • Hak kebebasan mengadakan sewa-menyewa serta utang piutang. 
 • Hak kebebasan untuk mempunyai suatu hal. 
 • Hak mempunyai serta memperoleh pekerjaan yang layak. 

3. Hak Asasi Politik/Political Rights 
Hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini seperti berikut. 
 • Hak untuk pilih serta diambil dalam satu penentuan. 
 • Hak turut dan dalam aktivitas pemerintahan. 
 • Hak buat serta membangun partai politik dan organisasi politik yang lain. 
 • Hak untuk buat serta memajukan satu saran petisi. 


4. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights 
Hak persamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan, yakni hak yang terkait dengan kehidupan hukum serta pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum seperti berikut. 
 • Hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum serta pemerintahan. 
 • Hak untuk jadi pegawai negeri sipil (PNS). 
 • Hak memperoleh service serta perlindungan hukum. 


5. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights 
Hak yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini seperti berikut. 
 • Hak memastikan, pilih, serta memperoleh pendidikan. 
 • Hak memperoleh pengajaran. 
 • Hak untuk meningkatkan budaya yang sesuai sama bakat serta ketertarikan. 

6. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights 
Hak untuk diperlakukan sama dalam tata langkah pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini seperti berikut. 
 • Hak memperoleh pembelaan hukum di pengadilan. 
 • Hak kesamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, serta penyelidikan di muka hukum. 
Ciri Spesial Hak Asasi Manusia (HAM) Hak asasi manusia mempunyai tanda-tanda spesial bila dibanding dengan hakhak yang beda. Ciri spesial hak asasi manusia seperti berikut. 

 • Tidak bisa dicabut, berarti hak asasi manusia tidak bisa di hilangkan atau diserahkan.
 • Tidak bisa dibagi, berarti kebanyakan orang memiliki hak memperoleh semuanya hak, apakah hak sipil serta politik atau hak ekonomi, social, serta budaya.
 • Hakiki, berarti hak asasi manusia yaitu hak asasi semuanya umat manusia yang telah ada mulai sejak lahir.
 • Universal, berarti hak asasi manusia berlaku untuk kebanyakan orang tanpa ada melihat status, suku bangsa, gender, atau ketidaksamaan yang lain. Kesamaan yaitu satu diantara beberapa inspirasi hak asasi manusia yang mendasar.