Thursday, October 26, 2017

PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA - B. Sunda

BIANTARA MEPELING DINTEN KESAKTIAN PANCASILA
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato
BIANTARA MEPELING DINTEN KESAKTIAN PANCASILA

Assalamualaikum warahmtullahi wabarokatuh

Saderek anu berbahagia
dina raraga pangemut dinten Kesaktian Pancasila,anu benerna dina ping 1 oktober warsih 2015 ieu,marilah urang sareng-sami ngedalkeun puji sarta sukur kehadirat Alloh SWT. luhur limpahan rahmat sarta hidayahnya ka urang ayeuna ngahontal ridho ti mantenna. Amin nya rabbal alamin.

Salam sejahtera marilah urang sanjungkan ka junjungan nabi ageung muhammad Saw di manten beliaulah anu atos ngabingbing umat jalmi ti jalan kalawan ngabantun misi ageman islam.

Saderek anu berbahagia
Urang sadaya atos terang yen kajadian anu lumangsung dina ping 30 September warsih 1965,wanci eta terjadilah pemberontakan,anu pemberontak eta dipingpin ku komunis,Sedengkeun tujuan na yaktos hoyong ngagentos dasar nagara Indonesia dasar kalawan dasar komunis. Sarta dina kajadian wanci eta atos dipaehan genep jenderal,sarta kanggo maranehanana ngahontal gelar minangka pahlawan revolusi. Disamping eta benerna dina ping 1 Oktober 1965,bapa mayor jenderal Soeharto diangkat minangka panglima pemilihan ka kaamanan sarta kalantipan,yaktos anu disingkat Kopkamtib. sedengkeun pancen anu diemban ti Kopkamtib. Kaamanan sarta

Wargi kuring sakantenan anu berbahagia Kitu lah sakolebat ngeunaan biantara ieu mugi-mugi mere mangpaat kanggo urang. Ahir sanggem

Wassalamualaiku warahmatullohi wabarokatuh

Previous Post
Next Post

0 komentar: