Thursday, October 26, 2017

PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA - B. Sunda

BIANTARA DINA ACARA MEPELING DINTEN SUMPAH NONOMAN 
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA - B. Sunda
Assalamualaikum warahmtullahi wabarokatuh
Para undangn anu urang hormati

Padasam kasempetan anu berbahagia ayeuna leuwih tiheula marilah urang sareng memanjatkeun rasa sukur urang ka Pangeran Anu Maha Esa,luhur karuni rahmat sarta hidayahnya dugi ayeuna urang tiasa nyondong di dieu pas dina rangka ngiring acara ieu.Sarta gampil-mudahan luhur kehadiran urang ieu ngahontal ridhonya .Amiin nya rabbal aalamien. 

Salam sejahtera mugi-mugi angger tercurahkan ka baginda nabi Muhammad Saw. diman beliaulah anu atos menda’wahkan pituduh islam dugi jalmi terang beda anu hak sarta anu bathil , sarta mugi-mugi urang ieu tergolong umat na anu satia. 

Saderek sakantenan anu berbahagia 
Dina kasempetan anu berbahagia,benerna dina ping 28 Oktober warsih.............ieu teh. Dina panangan pemudalah aya nasib na umat. Yaktos cukang lantaran maju sarta mundurna umat eta teh perenahna dina nonoman-nonoman na. Langkung tangtos na ngeunaan perkawis ieu,marilah urang perhatikan naon anu atos disebutkeun ku Syekh Mustofa Al Gholaayiini,yaktos seseungguhnya dina panangan nonoman-nonoman eta nasib na umat , nyaeta maju sarta mundurna umat eta perenahna dina nonoman-nonoman. 

Disamping eta hirupna nonoman eta haruslah kalawan sagala rupa elmu kauninga minangka bekel dina mangsa hareupeunana , di manten manehna anu engkena bade ngagentos kapamingpinan sarta minangka penerus perjuangan bangsa sarta nagara. H al ieu luyu naon anu atos disebutkeun ku imam Syafi’i , yaktos : eta teu aya hartina nonoman eta teu aya , nyaeta nonoman eta henteu hartina. 

Kalawan mepeling sumpah nonoman ayeuna,marilah urang tingakatkan sagala rupa aktifitas anu mere mangpaat. 
Kitu urang sangki cekap babaran biantara ieu,urang menta hapunten tina sagala kalepatan na. Ahir kalam 
Wassalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Previous Post
Next Post

0 komentar: