Thursday, October 26, 2017

Pidato Memperingati Hari Kartini - Bahasa Sunda

Conto Biantara Pangemut Dinten Kartini 
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato
Pidato Memperingati Hari Kartini - Bahasa Sunda
Assalamualaikum Warohmatulah Wabarokatuh 
Anu dipihormat,hulu sakola SMP Bina Insani, pupuhu panitia Dinten Kartini,guru-guru di SMP Bina Insani sarta rencang-rencang kuring sakantenan anu abdi cinta. 

Kahiji-tama,hayu urang panjatkan puji sarta sukur kehadirat Allah SWT,margi luhur rahmat sarta hidayahnya ,urang tiasa ngariung d dieu balik. Shalawat sarta salam mugi-mugi diloba ci (hujan)keun ka jujungan urang,nabi ageung Muhammad SAW,ka rencang na,kulawargana,sarta urang sakantenan minangka umat na dugi ahir jaman. 

Dina poe ieu,21 April,urang bade pangemut Dinten Kartini. Sakumaha atos urang terang,R.A. Kartini nyaeta pahlawan bangsa anu memperjuangkeun hak asasi wanoja. Manehna atos ngabantun parobahan kanggo kaum wanoja di Indonesia. Luhur perjuangannya ,bangsa Indonesia,hususna wanoja tiasa ngahontal kabebasan sarta kamerdikaan Nagara Indonesia. Kehadiran Kartini manawi anu midamel wanoja bebas ti budaya anu henteu sae dina jaman pangjajahan. Wanoja anu barobah kaayaan korban kekerasan maranehanana,nanging Kartini ngaleupaskeun wanoja ti jalmi telenges. Manawi moal bebas wanoja tanpa Kartini. 

Sosok Kartini matak helok pisan,sarta mustahil aya sosok sepertos Kartini dina jaman ieu. Jaman anu sarwa teuas sarta sarwa enggal. Sosok manehna ayeuna diperlukeun keneh ku urang. Margi,awewe ayeuna mimiti kajajah balik,sepertos tiheula wanci Indonesia kajajah keneh. Maranehanana hoyong kabebasan,ketenangan sarta kedamaian. Maranehanana hoyong ayeuna Kartini wedal sosoknya balik. Nanging ngan sia-sia wungkul. 

Tah,dina ayeuna urang ngan tiasa ngeling-ngeling na. Mangka,hayu urang sami-sami ngeling-ngeling dinten Kartini. Dinten di mana Kartini diwedalkeun. Kalawan ngeling-ngeling Kartini dipambrih urang tiasa langkung menganal ngeunaan Kartini sarta oge urang tiasa ngaronjatkeun derajat wanoja. 

Sakitu biantara ti abdi,mugi-mugi mere mangpaat. Menta hapunten lamun aya kakurangan atawa lepat sanggem. Ahir sanggem abdi ucapkan hatur nuhun 
Wassalamualaikum Warohmatulah Wabarokatuh
banner
Previous Post
Next Post

0 komentar: