Thursday, October 26, 2017

Pidato Memperingati HUT RI - Bahasa Sunda

BIANTARA PANGEMUT HUT RI
Diantara, Bahasa Sunda, Singkat, Terbaik, Pidato

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabartakaatuh. 
Kalawan kasinugrahan Allah Swt,anu atos dibikeun ka urang sadaya mangrupi kasehatan jasmani sarta rokhani,ku kituna isuk anu cerah ieu urang minangka bangsa Indonesia tercinta,sae di dayeuh atawa pelosok lemah cai urang tiasa pangemut dinten anu bersejarah pisan,yaktos kamerdikaan. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia. 
Isuk poe ieu benerna ping 17 Agustus warsih …. hartina bangsa Indonesia pangemut Indonesia merdika anu ka ….Dinten anu bersejarah,tak kantos dipohokeun sok dikenang,diperingati,margi mimiti ping sarta sasih kasebat Indonesia wedal,Indonesia bebas ti cengkeraman pangjajah anu nandasa,ngajajah memperkosa hak asasi bangsa Indonesia wanci eta. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia 
Ketahuilah bahwasannya kamerdikaan semata-panon kasinugrahan ti Allah Swt,sarta oge dibarung perjuangan anu nilar-matian tak kenal lungse,tak pantang mundur,tak paturay pangharepan sadayana demi Indonesia anu tercinta ieu. Dina pajoang urang bermandikan getih aikibat serangan ti pangjajah angkara murka. Para pangjajah bersenjatakan sarwa pepek sarta modem,nanging pajoang urang ngan ngagunakeun pakarang tradisional,nyaeta awi runcing,Sanaos henteu imbang soldadu anu disanghareupan pajoang urang,nanging sumanget berkobar ruhay pajoang urang teras maju,maju,maju tak selangkahpun mundur anjeunna bersemboyan mending nilar ti dina diidek-dampal pangjajah. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia. 
Para pahlawan nyingkahkeun para pangjajah teu pisan-pisan hampang. tapi nyawalah barobah kaayaan taruhan. Sanaos pakarang anu sarwa kawates,nanging berkat pitulung Allah Swt,dibarung sumanget anu ruhay akhimya kameunang ditangan pahlawan urang,nyaeta para pangjajah menyingkir ti bumi tercinta Indonesia ieu
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia 
Minangka bangsa Indonesia hadena terang ngeunaan liku -liku perjuangan kanggo ngarebut lemah cai Indonesia. Ku kituna minangka generasi penerus tinangtu rumaos reueus sarta ngajenan jasa-jasa anjeunna para pajoang,anu seueur nilar di medan perang demi Indonesia anu tercinta. Urang minangka generasi penerus hadena ngungkabkeun rasa sukur anu sedalam-jerona luhur kasinugrahan kamerdikaan Indonesia ieu. Eusi kamerdikaan ieu kalawan diajar,sarta didamel anu giat luyu kalawan profesi sewang-sewang. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia,anu urang hormati. 
Urang ayeuna hirup ditanah cai Indonesia maju ieu tinangtu kedah reueus berterima kaasih ka pamingpin-pamingpin urang luhur keberhasilan dina , pangwangunan di saniskanten widang. Indonesia maju demi karaharjaan rahayat na. Keberhasilan pangwangunan di Indonesia atos urang rasakeun sareng,atos rumaos,sae di dayeuh atawa di desa-desa. Perkawis ieu haruslah urang sadar,yen sadayana tiasa kabiruyungan kitu kaayaanana gawe babarengan anu sae,ngahiji,bersemangat antawis hiji kalawan lianna 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia anu tercinta. 
Minangka generasi anom haruslah sanggem ngarojong pangwangunan ieu kalawan sapinuhna,ngiring turun aktip,sarta ngajagi sarta melanggengkeun pangwangunan anu atos wujud eta,ulah malih damel kaributan,perusakan,hura-hura anu ngabalukarkeun ngaganggu ketenangan balarea,ngaganggu kalantipan kaamanan,lamun perkawis kasebat dugi lumangsung sakitu eta mangka ngaranna generasi anom anu embung ngeusian sarta neraskeun kamerdikaan,Indonesia. Eta ngaranna generasi anom anu henteu berfikir rasional ngan bersenang-gumbira midamel kaributan,sumawonten neuteup pamingpin padahal jalmi Islam kedah tumut sarta taat ka Allah,ka Rosul,sarta ka pamingpin-pamingpin urang.
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia,anu tercinta. 
Ngaliwatan biantara mepeling Dinten teupang taun Kamerdikaan RI Ka …. abdi ngajak utamana ka pribadi abdi sarta ka lapisan generasi anom,hayu urang milampah aktifitas anu positip demi kamajuan urang sareng,supados barobah kaayaan generasi anom anu handal,kreatif maju demi bangsa Indonesia. 
Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia,anu tercinta. 
Kalawan kamajuan anu kitu pesat nagara Indonesia anu tercinta ieu urang kedah reueus luhur keberhasilan pamingpin-pamingpin urang. 
Biantara Pangemut HUT RI 
Hayu urang berdo’a ka Allah Swt,gampil-mudahan bangsa Indonesia angger jaya salamina,gampil-mudahan pamingpin-pamingpin urang dibere kakiatan kanggo mingpin beraneka wanda corak bangsa Indonesia. Gampil-mudahan bangsa Indonesia tengtrem,tentram ti gangguan,sae anu datangna ti jabi-atawa ti dina. 
Kitu biantara singget anu tiasa abdi sampaikeun lamun aya sanggem-sanggem anu kirang ngawidian dihati wargi sakantenan urang menta hapunten anu sagede-badagna. Ihdinash shraathal mustaqiim. 

Wassalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

banner
Previous Post
Next Post

0 komentar: