Thursday, November 16, 2017

Cerita Bahasa Sunda - Arti Seorang Sahabat

HARTOS SAURANG RENCANG

Arti Seorang SahabatTia sarta Batari atos lami someah, henteu kantos sanaos maranehanana bermusuhan ataupun parasea. Tia sarta Batari ngan dibedakeun ti sagi ekonomi.  Tia nyaeta anak jalmi jegud,sedengkeun Batari ngan anak saurang patani,nanging  Tia henteu kantos ngahina Batari.

Dinten-dinten mapan kalawan enggal, henteu karasaeun kiwari  Tia sarta Batari atos barobah kaayaan sawawa.  Tia tos yuswaan kirang langkung 20 taunan sarta Batari tos yuswaan kirang langkung 19 warsih. Nanging sakedap deui  Tia ultah. Nanging ahir-ahir ieu, Tia sering ngajauhan Batari. Nanging Batari tak nyimpen curiga sedikitpun dina  Tia. “Mungkin  Tia rarepot pisan kalawan urusan kuliahnya” sanggem Batari dina hate.

teupang taun  Tia kantun hiji dinten deui,Batari atos Nyiapkeun hiji kado kanggo  Tia. Dinten anu Ditunggu-antos  Tia atos anjog, Tia nyiapkeun pesta kanggo ngarayakeun ultahnya anu ka-21. Sadaya rerencangan-rerencangan  Tia diondang kajabi Batari,nanging Batari sok mikir positip. “mungkin  Tia rarepot pisan nyiapkeun pestanya ku kituna anjeunna hilap mengundangku” batin Batari.
“Bu,Batari hoyong ka imah  Tia tiheula ya” sanggem Batari “iya deudeuh,ati-ati di jalan ya” sanggem indung Batari. Batari oge mios ka imah  Tia kalawan ngabantun hiji kado. Saleresna hate Batari berfirasat henteu sae nanging rarasaan eta geura-giru ditepisnya .
Sesampainya di imah  Tia, Batari ningali  Tia kanggo galumbira sareng kalawan rerencangan rerencangan kampus na. Batari oge lebet nyumpingan  Tia sarta memeluknya. “selamat teupang taun  Tia,mugi-mugi damang selalu” sanggem Batari sambil memeluk  Tia. “lo, naon-naon da,norak pisan deh” sanggem  Tia sambil ngalaan pelukan Batari. “siapa yeuh Ti?” taros Verna,rerencangan kampus  Tia “ini Batari,rerencangan mangsa alit gue” walon  Tia. “temen? lo jigana geus hilang akal deh,cobi loe ningali anjeunna sae sae, dandanannya wae jiga anak gembel,teu pantes janten rerencangan lo, usir wae dia” sanggem Verna. “ Tia ka… anjeun moal me.. ngusir kuring pan?” taros Batari kalawan berlinang cipanon. “pergilah Batari! mios ditu,dasar anak miskin!” sanggem  Tia kalawan soanten lantang. “kau tega ngalakukeun ieu sami abdi,padahal anjeun henteu kantos nyaIbnus sepertos eta dina kuring sebelumnya” sanggem Batari Kalawan berlinang cipanon. “yaelah,geus miskin,teu nguping deui,lo teu kuping naon anu disebutkeun  Tia,mios ditu lo” Sanggem Verna. Batari oge mios ti imah  Tia sambil ceurik,Batari tak percanten lamun  Tia anu ngomong eta.

Sanggeus kajadian eta Batari tak kantos Manggihan  Tia deui margi ayeuna  Tia atos pindah imah.

Saurang wanoja anom berhijab turun ti mobil na sareng kalawan salaki sarta anakna,baju na kitu mentereng sarta gaya na modern pisan,manehna Batari. kiwari Batari atos nikah kalawan saurang pangusaha,anu namina Ibnu. Ibnu hoyong nyokot Batari minangka pamajikan margi sipat sarta ahlak na terpuji pisan.

Pernikahan maranehanana dikaruniai saurang anak awewe anu namina Batari Sa Tia,dingaranan kitu margi Batari hoyong wasta anakna sami kalawan rencang anu dipikarunya na,anu ayeuna henteu dipikanyaho wartosna.

Batari sareng salaki sarta anakna kiwari kanggo nyumpingan rapet usaha di hiji cafe favorit. sabot maranehanana lebet ka cafe eta,maranehanana atos ditunggu ku klien bisnis na. “Assalammualaikum pak Guru,naon wartos?” sapa Ibnu. “Waalaikumsalam pak Ibnu,wartos abdi sae,kumaha kalawan wartos anda” taros pak Guru. “Kabar abdi sae,nepangkeun ieu pamajikan abdi Batari sarta anak abdi,Batari Sa Tia” sanggem Ibnu ngawanohkeun Batari. “Bisa urang mimiti rapet na pak Ibnu?” taros pak Guru. “Bisa pak” walon Ibnu. Maranehanana oge mitembeyan rapet.
Sabot rapet rengse,pak Guru oge mesen leeutan. Sabot laden dongkap kalawan ngabantun makananan,getih Batari karasaeun kaeureunkeun. “Betulkah eta  Tia,nanging kumaha manawi  Tia janten laden cafe,sedengkeun kolot na  Tia jalmi jegud?” sagala rupa patarosan wedal di hate Batari. Sabot laden eta langkung,Batari oge mencegatnya sarta naros “ka.. anjeun  Tia pan?” taros Batari kalawan jajantung berdebar-debar “iya mbak,naha mbak teurang wasta abdi nya?” taros laden eta anu tak sanes  Tia “ Tia apakah anjeun henteu emut deui kalawan kuring taros Batari anu ampir ceurik. “maaf mbak abdi henteu kenal kalawan mbak” walon  Tia “ Tia abdi ieu rerencangan mangsa alit anjeun,Dewi” sanggem Batari “Dewi? ka… anjeun ieu De….. Dewi” Taros  Tia “Ya,abdi nyaeta Dewi” walon Batari “Hiks… Hiks… Batari maafkan kalepatan kuring 3 warsih anu kaliwat,abdi pisan gegetun pisan Sanggem  Tia menyesali gawena na 3 warsih anu kaliwat “Hiks… hiks… hiks a.. abdi atos memaafkanmu ti tiheula  Tia” sanggem Batari kalawan sesegukan.

FLASHBACK
Sanggeus kajadian di pesta ultah  Tia, lampah  Tia barobah kaayaan awon pisan margi pangaruh ti rerencangan-baturna. Sabot  Tia pindah imah kolot  Tia ngalaman kacilakaan sarta nilar,wanci eta  Tia sareng rerencangan baturna. Rarasaan  Tia barobah kaayaan Hanjelu sarta atoh. Hanjelu margi kadua jalmi anu dipikarunya na atos teu aya sarta atoh margi teu aya anu mengatur hirupna deui.

Sanggeus kolot  Tia nilar,otomatis sakumna aset rajakaya kolot  Tia labuh ka panangan  Tia minangka ahli waris tunggal.  Tia ngagunakeun harta patilasan kolot na kanggo berfoya-foya,ku kituna alon laun harta eta seep tak cangkaruk, imah  Tia oge dijabel, Tia mecakan neda bantuan dina rerencangan baturna nanging henteu satupun anu hoyong nulungan na,dugi  Tia oge pilari lowongan damel ka cafe kasebat sarta ahirna  Tia ditarima didamel.
“ Tia maukah anjeun didamel di pausahaan saya” taros pak Guru “tapi pak abdi henteu oge na pangalaman damel kantoran” walon  Tia “tenang wae,antos anjeun bade diajari ku asisten abdi,apakah  Tia hoyong didamel di pausahaan abdi?” taros pak Guru kalintang deui. “iya pak abdi mau” walon  Tia “ Tia kenalkeun ieu anaking Batari Sa Tia Sarta ieu Salaki kuring Ibnu” sanggem Batari “kok aya wasta anjeun sami wasta abdi da?” taros  Tia “itu margi abdi hoyong wasta anaking campuran ti wasta kita” walon Batari, Tia oge memeluk Batari kalawan reukeut “kau nyaeta rencang sajati kuring,margi anjeun kiwari abdi ngartos naon hartos saurang sahabat” sanggem  Tia.


THE END
banner
Previous Post
Next Post

0 komentar: