KUMPULAN DONGENG BAHASA SUNDA

DONGENG MONYET SARTA UNTA PENIRU DONGENG MONYET SARTA UNTA PENIRUDina hiji perayaan ageung kanggo ngajenan sang Singa si Raja Leuweung,seekor monyet dipenta kanggo ngibing di payun sato anu nyondong dina perayaan eta. Tarian sang Monyet kitu endahna ku kituna sadaya sato anu nyondong barobah kaayaan gumbira sarta atoh ningali na. Pangaleman anu beunang ku sang Monyet midamel seekor unta anu nyondong barobah kaayaan iri hate. Anjeunna yakin pisan yen manehna tiasa ngibing seindah tarian sang monyet, sumawonten manawi mending deui, margi eta anjeunna maju ka hareup moncor kerumunan sato anu nongton tarian monyet, sarta sang Unta mengangkat suku hareupeunana,mimiti ngibing. Nanging unta anu ageung pisan eta midamel dirina katempo konyol wanci nalapung-nendangkan sukuna ka hareup sarta muter-mutarkan beuheung na anu jengker sarta paos. sajaba ti eta,sang unta sesah kanggo ngajagi supados tapak sukuna anu ageung angger terangkat ka luhur.

CERITA, DONGENG, CERPEN, CARPPON, FABEL, SUNDA, PENDEK, CONTOH, 
DONGENG MONYET SARTA UNTA PENIRU

DONGENG MONYET SARTA UNTA PENIRUDina hiji perayaan ageung kanggo ngajenan sang Singa si Raja Leuweung,seekor monyet dipenta kanggo ngibing di payun sato anu nyondong dina perayaan eta. Tarian sang Monyet kitu endahna ku kituna sadaya sato anu nyondong barobah kaayaan gumbira sarta atoh ningali na. Pangaleman anu beunang ku sang Monyet midamel seekor unta anu nyondong barobah kaayaan iri hate. Anjeunna yakin pisan yen manehna tiasa ngibing seindah tarian sang monyet, sumawonten manawi mending deui, margi eta anjeunna maju ka hareup moncor kerumunan sato anu nongton tarian monyet, sarta sang Unta mengangkat suku hareupeunana,mimiti ngibing. Nanging unta anu ageung pisan eta midamel dirina katempo konyol wanci nalapung-nendangkan sukuna ka hareup sarta muter-mutarkan beuheung na anu jengker sarta paos. sajaba ti eta,sang unta sesah kanggo ngajagi supados tapak sukuna anu ageung angger terangkat ka luhur. 
Ahirna,salah sahiji tapak sukuna anu ageung ampir ngeunaan irung sang Raja Leuweung ku kituna sato-sato anu gemes ningali tingkah sang Unta,ngusir na kajabi dugi ka lapangan gurun. 
Janten pembelajaran anu tiasa urang teladani ti dongeng monyet sarta unta peniru ieu teh 
Ulah maksakeun diri kanggo ngalakukeun perkawis-perkawis anu saleresna henteu tiasa anjeun pigawe.

DONGENG BAGONG LEUWEUNG SARTA ROBIH 

Dongeng babi hutan dan rubahSeekor bagong leuweung kanggo rarepot ngasah sihung na dina hiji batang tangkal. Pas pisan kalawan wanci eta,sacara kaleresan lewatlah seekor robih. Robih anu resep mengolok-olok rerencangan-rerencangan sarta tatangga na, langsung mengoloknya kalawan berpura-pura ningali kaditu-kemari, kawas lamun-olah rempan dina satru anu henteu katembong. Nanging sang Bagong Leuweung henteu memperdulikeun tingkah sang Robih sarta angger neruskeun pagawean na. 
" Naha engkau ngalakukeun perkawis kasebat? " sanggem sang Robih kalawan senyum ngahina. " Abdi henteu ningali aya satru sarta bahya di dieu. " 
" Anjeun leres,saleresna ayeuna teu aya satru sarta bahya anu ngancem " walon sang Bagong Leuweung, " nanging sabot satru leres-leres dongkap,abdi moal sempet ngasah sihung abdi deui sepertos ayeuna. Wanci satru sarta bahya dongkap dieu engkena,setidak-henteu na abdi atos ngabogaan pakarang kanggo nyanghareupanana. " 
Janten pembelajaran anu tiasa urang teladani ti dongeng bagong leuweung sarta robih ieu teh 
Selalulah siap siaga sarta waspaos.

DONGENG TIMUN EMAS SARTA MBOK SIRNI 

Dongeng Timun Mas dan Mbok SirniMbok Sirni ngaranna, manehna saurang randa anu hayangeun saurang anak supados tiasa ngabantuan na didamel. Hiji dinten manehna didatangi ku raksasa anu hoyong masihan saurang anak kalawan sarat lamun anak eta umurna genep warsih kedah dibikeun ka raksasa eta kanggo disantap. Mbok Sirni oge sapuk. 
Raksasa masihan na siki mentimun supados ditanam sarta dirawat. Sanggeus dua minggu diantara buah ketimun anu ditanamnya aya hiji anu nu mawi ageung sarta berkilau sepertos emas. Saterusna mbok Sirni meulah buah eta kalawan hate-hate. Tetela eusina saurang orok geulis anu dibere wasta Timun Emas. 
Beuki dinten Timun Emas tumuwuh barobah kaayaan mojang geulis. Hiji dinten datanglah raksasa kanggo nagih jangji. Mbok Sirni rempan pisan kaleungitan Timun Emas,anjeunna mengulur jangji supados raksasa dongkap 2 warsih deui,margi beuki ageung, beuki raos kanggo disantap, raksasa oge sapuk. Mbok Sirni oge beuki deudeuh dina Timun Emas,unggal manehna kainget bade jangji na,hatena oge barobah kaayaan hariwang sarta hanjelu. 
Hiji wengi mbok Sirni ngimpen supados anakna wilujeng manehna kedah manggihan petapa di gunung Gundul. Isukna mbok Sirni langsung mios. 
Di gunung Gundul manehna patepang saurang petapa anu masihan na 4 buah bungkusan alit,yaktos siki mentimun,jarum,uyah sarta tarasi minangka penangkal. Sesampainya di imah dibikeun na 4 bungkusan tadi ka Timun Emas,sarta dititah na Timun Emas berdoa. 
Timun Emas diudag raksasa
Isukna raksasa dongkap deui kanggo nagih jangji. Timun Emas oge dititah kajabi liwat panto pengker ku mbok Sirni. Raksasa oge ngudag na. Timun Emas oge kainget bade bungkusannya ,mangka ditebarnya siki mentimun. 
ajaib pisan,leuweung barobah kaayaan ladang mentimun anu leubeut buahna. Raksasa oge ngaleeut na. Nanging buah eta malih nambahan tanagi raksasa. 
Kaliwat Timun Emas menaburkeun jarum,dina sakedap tumbuhlah tangkal-tangkal awi anu luhur pisan sarta seukeut. Kalawan suku anu getihan-getih raksasa teras ngudag. 
Timun Emas oge muka bungkusan uyah sarta ditaburkannya . Seketika leuweung oge barobah kaayaan lautan lega. Kalawan kaleleban raksasa tiasa ngaliwatan na. 
Anu pamungkas Timun Emas ahirna menaburkeun tarasi,seketika terbentuklah lautan leutak anu ngagolak,ahirna raksasa oge nilar. 
" hatur nuhun Pangeran,Engkau atos nangtayungan abdi anjeun ieu " Timun Emas ngedalkeun sukur. 
Ahirna Timun Emas sarta mbok Sirni hirup bingah sarta tengtrem. 


DONGENG BAL KRISTAL

DONGENG BAL KRISTALKapungkur basa, aya saurang wanoja penyihir anu ngabogaan tilu anak anu silih menyayangi antawis hiji kalawan anu lianna minangka wargi,nanging wanoja penyihir sepuh eta henteu mercayaan anakna sorangan,sarta mikir yen katilu anakna hoyong maok kakiatan na ti mantenna. Penyihir eta kaliwat ngarobah anak cikal na barobah kaayaan manuk elang,anu kapaksa cicing di pegunungan berbatu,sarta sering katembong ngapung ngalayang di langit. Anu kadua,disihir ku kituna robih barobah kaayaan seekor lauk paus anu hirup di laut dina,sarta terkadang katembong di permukaan laut menyemburkeun hiji pancuran cai anu ageung di hawa. Kadua anak ieu sewang-sewang tiasa keneh robih wangun barobah kaayaan jalmi salila dua tabuh saban dinten. Anak anu katilu,margi rempan yen indungna anu penyihir ieu bade ngarobah na barobah kaayaan seekor sato galak,kalawan cicing-cicing mios ninggalkeun indungna. 
Wanci eta,di pusat karajaan,anjeunna ngadenge wartos ngeunaan saurang putri Raja anu disihir sarta dipanjarakeun di karaton sarangenge,kanggo ngantos datangna pitulung. Maranehanana anu mecakan ngaleupaskeun sang Putri,nandonkeun nyawa maranehanana margi pancen kanggo nyalametkeun sang Putri,teu pisan-pisan gampil. Atos puluhan jalmi anu mecakan nanging gagal,sarta ayeuna teu aya jalmi anu wantun kanggo nyalametkeun sang Putri deui. 
Si Putra Katilu nguatkeun hatena kanggo mecakan nyalametkeun sang Putri. Anjeunna kaliwat ngalakukeun lalampahan kanggo pilari karaton sarangenge eta dina wanci anu cekap lami tanpa tiasa mendak na. Hiji sabot,anjeunna anjog tanpa ngahaja di hiji leuweung anu ageung,sarta barobah kaayaan kasasar. Anjog-anjog anjeunna ningali di kejauhan,dua raksasa anu medadahkeun panangan maranehanana pikeun manehna,sarta sabot anjeunna dongkap ka raksasa kasebat,maranehanana nyarios, 
" Urang parasea ngeunaan hiji topi,saha di antawis urang anu ngabogaan hak ngabogaan na,margi urang duaan sami kiat na,tak aya satupun di antawis urang anu langkung kiat dibandingkeun anu sanes. Jalmi alit langkung pinter ti urang,margi eta,urang mikeun kaputusan ka mu. " 
" Kumaha anjeun tiasa parasea ngan margi hiji topi sepuh? " sanggem si Putra Katilu. 
" Anjeun henteu teurang kaanehan topi eta! eta teh topi anu tiasa ngabulkeun kahayang kita; sing saha anu makena,sarta ngaharepkeun kanggo mios ka tempat manapun anjeunna hoyong,dina sakedap anjeunna bade anjog di tempat kasebat. " 
" Berikanlah topi eta ka kuring," sanggem si Putra Katilu, " Abdi bade tangtung ditu,sabot abdi nyauran maraneh,maraneh kedah berlomba lumpat,sarta topi ieu bade barobah kaayaan kaduh jalmi anu langkung ti payun anjog ditu. " Anjeunna kaliwat nganggo topi kasebat kaliwat mapan mios,sarta wanci mapan,si Putra Katilu mikir ngeunaan sang Putri,mopohokeun para raksasa sarta mapan teras. Ahirna anjeunna mendesah dina hatena sarta bersedih, " Ah,lamun wae abdi tiasa anjog di karaton sarangenge," anjog-anjog si Putra Katilu atos tangtung di hiji gunung anu luhur pas di payun panto gerbang karaton sarangenge. 
Anjeunna kaliwat lebet sarta mariksa sadaya kamar,wanci dugi dina kamar pamungkas anjeunna mendak putri Raja. Nanging betapa kaget na anjeunna sabot ningali beungeut sang Putri. Beungeutna pucet lebu-lebu caos kerod,panon lamur,sarta rambutan beureum. " 
Apakah anjeun nyaeta putri raja,anu kageulisan na kakoncara di sakumna pangaleman dunya? " taros na. 
" Ah," tembalna," ieu sanes wangun abdi anu saleresna,panon jalmi ngan tiasa ningali abdi dina kaayaan awon rupi ieu,nanging anjeun manawi tiasa ningali wangun abdi anu saleresna,tingal ngaliwatan eunteung ieu,margi eunteung ieu moal lepat sarta bade mintonkeun beungeut abdi anu saleresna. " 
Anjeunna kaliwat masihan na eunteung anu di cepeng na,sarta wanci si Putra Katilu ningali kalangkang di jero eunteung,ditingali na beungeut anu nu mawi geulis di sakumna penjuru dunya,sarta anjeunna oge ningali butiran cipanon anu ngagulundung di pipi sang Putri. 
Kaliwat si Putra Katilu naros, " Kumaha anjeun tiasa dileupaskeun ? Abdi henteu rempan bade bahaya bahya. 
Sang Putri nyarios, " Anjeunna anu meunangkeun bal kristal,sarta mengacungkan na kehadapan penyihir,bade ngancurkeun kakiatan sihir na kalawan bal kristal eta,sarta abdi bade balik ka wangun sajati abdi. " Ah," anjeunna nambahan, " atos seueur anu mecakan sarta gagal,anjeun kitu anom,abdi hanjelu pisan margi anjeun kedah nyanghareupan bahya anu kitu ageung. " 
" teu aya anu tiasa nyegah abdi ngalakonanana," sanggem si Putra Katilu, " cobi katakan dina kuring naon wae anu kedah kulakukan. " 
" Anjeun kedah terang sadayana," sanggem sang Putri," sabot anjeun menuruni gunung di manten karaton ieu tangtung,anjeun bade mendak seekor banteng liar di caket hiji seuseupan,sarta anjeun kedah tarung kalawan banteng eta,sarta lamun anjeun tiasa maehan na,seekor manuk anu seuneuan-seuneu bade wedal anu ngabantun hiji endog anu ruhay,sarta hiji bal kristal tempatna dina endog kasebat. manuk eta moal ngantep endog kasebat leupas kajabi dipaksa kanggo ngalakonanana,sarta wanci endog eta labuh di taneuh,sadayana bade murub sarta ngaduruk saniskanten hiji hal anu aya caket endog kasebat,sarta kalawan bal kristal sadaya masalah anjeun bade terselesaikan. "
Nonoman eta kaliwat mios ka seuseupan,di manten seekor banteng liar mendengus sarta ceuceuleuweungan ambek dina na. Sanggeus ngaliwatan perjuangan anu paos,si Putra Katilu junun menusukkeun pedangnya ka salira sato eta anu ahirna labuh nilar. Seketika eta oge,seekor manuk seuneu wedal sarta bade ngapung,nanging raka si Putra Katilu anu robih wangun barobah kaayaan elang,menukik turun,ngudag manuk seuneu kasebat dugi ka laut,sarta neunggeul kalawan pamatuk na dugi sang Manuk Seuneu ngalaan endog anu dicepeng na. Endog kasebat henteu labuh ka laut,nanging ka hiji saung pamayang anu tangtung di sisi basisir sarta saung eta langsung kabeuleum seuneu. Kaliwat anjog-anjog muncullah lambak laut saluhur imah,menerjang saung kasebat dugi sakumna seuneu barobah kaayaan pareum. Tetela,wargi sanes si Putra Katilu anu barobah kaayaan lauk paus,anu atos nyorong sarta nyiptakeun lambak laut kasebat. Sabot seuneu eta pareum,si Putra Kegita pilari endog eta sarta barobah kaayaan bingah pisan wanci mendak na. Kulit endog kasebat barobah kaayaan rengat sarta peupeus alatan suhu panas anu anjog-anjog robih barobah kaayaan tiis wanci tersiram cai,ku kituna bal kristal di jerona tiasa dicokot ku si Putra Katilu. 
Sabot nonoman mios ngadep ka si Penyihir sarta mengacungkan bal kristal eta di hadapannya ,si Penyihir nyarios, " kakiatan sihir abdi atos ancur,sarta mimiti ti ayeuna,kamulah anu barobah kaayaan raja di karaton sarangenge. Kalawan bal kristal eta oge,anjeun atos mulangkeun wangun wargi-wargi-mu ka wangun jalmi sepertos semula. " 
Si Putra Katilu oge bergegas manggihan sang Putri,sarta sabot anjeunna ngasupan rohangan,anjeunna mendapati sang Putri tangtung ditu kalawan saniskanten kageulisan sarta kaendahan na,sarta henteu lami,merekapun nikah sarta hirup berbahagia salamina. 
Janten pembelajaran anu tiasa urang teladani ti dongeng bal kristal ieu teh 
Parasea eta gawena anu henteu terpuji. 
Bajoang kalawan sunggu kanggo meunangkeun hiji hal. 

DONGENG PUTRI DUYUNG 

DONGENG PUTRI DUYUNG Raja Triton nyaeta raja lautan anu perkasa,manehna ngagaduhan seueur anak awewe. Maranehanana mitresna dunya handap laut di mana tempat maranehanana kantun. Nanging Ariel yaktos anak bungsu na,meimpenkeun dunya di luhur permukaan cai,dunya jalmi. Sanaos bapana atos memperingatkannya supados henteu ka dunya jalmi,Ariel teu malire na. Anjeunna sering ngojay ka permukaan laut kanggo ningali dunya anu aya di luhur permukaan cai. 
Ariel sarta rencang na anu namina Flounder,gumbira kalintang ngadatangan Skatel si manuk camar. Skatel eta ngabejaan maranehanana ngeunaan saniskanten barang jalmi anu kapanggih Ariel di dasar laut. 
Hiji dinten Raja Triton terang yen Ariel sering mios ka permukaan laut. Terang eta Raja Triton ambek pisan. Anjeunna mencemaskeun kasalametan anak awewe na,Ariel. Raja Triton neda rencang kapercayaanana,Sebastian si kepiting kanggo ngawaskeun Ariel. 
Sababaraha dinten saterusna Ariel ningali aya kapal ngaliwat di permukaan laut. 
“Manusiaaaa!!!” seru Ariel sambil bergegas ngojay ngadeukeutan kapal eta. 
“Oh,henteu!” gorowok Sebastian si kepiting. Sebastian sarta Flounder geura-giru ngudag Ariel. 
Sabot Ariel wedal di permukaan cai,Ariel ningali hiji kapal ageung caos pelaut anu nembang sarta ngibing- nari. Panon Ariel bercahaya sabot anjeunna ningali nonoman kuat,para pelaut sanes nyauran na Pangeran Erik. Ariel labuh tresna dina pangeran Erik di tetempoan kahiji eta. Anjog-anjog langit barobah kaayaan poek sarta guludug nyamber-nyambar. Kapal anu dinaiki Pangeran Erik lain tandingan badai anu dasyat eta. Kapal eta terombang-ambing,ombak kitu ageung sarta seketika Pangeran Erik terlempar ka laut. 
abdi kedah nyalametkeun na!” gorowok Ariel. 

Kalawan enggal Ariel ngojay ka tempat Pangeran Erik terlempar,Pangeran Erik ampir tikerelep,kaliwat Ariel ngabawa ngojay ka sisi basisir. Pangeran Erik henteu usik sabot Ariel nyabak beungeutna kalawan lembut sarta menyanyikeun hiji tembang tresna anu endah kanggo na. Hiji tembang anu endah kalawan soanten Ariel anu halimpu. Tak lami saterusna Ariel ngadenge anak buah Pangeran Erik kanggo pilari na. Ariel tak hoyong ditingali jalmi. Diambung na Pangeran Erik,kaliwat Ariel geura-giru teuleum balik ka laut. 
“Aku kedah nyalametkeun na!” gorowok Ariel. 
Kalawan enggal Ariel ngojay ka tempat Pangeran Erik terlempar,Pangeran Erik ampir tikerelep,kaliwat Ariel ngabawa ngojay ka sisi basisir. Pangeran Erik henteu usik sabot Ariel nyabak beungeutna kalawan lembut sarta menyanyikeun hiji tembang tresna anu endah kanggo na. Hiji tembang anu endah kalawan soanten Ariel anu halimpu. Tak lami saterusna Ariel ngadenge anak buah Pangeran Erik kanggo pilari na. Ariel tak hoyong ditingali jalmi. Diambung na Pangeran Erik,kaliwat Ariel geura-giru teuleum balik ka laut. 
Pangeran Erik siuman sarta mendak Sir Grimsby,saurang laden na anu satia di sisi na. 
“Apa anu lumangsung?” Taros Sir Grimsby ka Pangeran Erik. 
Anjeunna gumbira Pangeran Erik hirup keneh. 
“Ada saurang mojang , ” sanggem Pangeran anu katempo keneh ewed. 
“Seorang mojang atos nyalametkeun abdi kaliwat menyanyi. Sorana kitu halimpu. Tacan kantos abdi ngadenge soanten semerdu eta. Abdi hoyong mendak mojang eta sarta abdi hoyong nikah ka manehna!” Rupina Pangeran Erik oge atos labuh tresna dina tetempoan kahiji. 
Raja Triton ngadenge yen Ariel labuh tresna dina saurang jalmi,terang perkawis eta Raja Triton ambek pisan. Anjeunna geura-giru ngojay ka gua tempat Ariel nunda koleksi barang-barang bogana. 
“Ayah,abdi mitresna na!” sanggem Ariel, 
abdi hoyong sareng na!”. 
“Dia eta jalmi,pemakan lauk!” gorowok Raja Triton, 
“Tidak kenging!” Diangkatlah trisula sakti na. 
Sambaran-samnbaran kilat ti trisula sakti eta ngancurkeun sadaya harta kanyaah Ariel. Kaliwat Raja Triton eta mios. Ariel rumaos hanjelu pisan sarta ceurik. 
Samentara eta,tak tebih ti dinya,kakiatan jahat kanggo didamel di karajaan handap laut. Saurang penyihir laut anu namina Ursula,manehna tiheula marentah karajaan handap laut sateuacan Raja Triton,penyihir eta kanggo pilari cara kanggo menggulingkeun kapamingpinan Raja Triton. Ngaliwatan bal kristalnya ,Ursula ningali Ariel anu kanggo ceurik. Si penyihir eta mendapat ideu, 
abdi tiasa ngelehkeun Raja Triton liwat anakna.” 
Kaliwat si penyihir eta ngirim sapasang laden belut na anu namina Flotsam sarta Jetsam kanggo mios ka gua di mana Ariel aya. Flotsam sarta Jetsam junun meyakinkeun Ariel yen Ursula tiasa ngabantuan na meunangkeun Pangeran Erik anu dicintainya . Wanci eta Ariel kanggo hanjelu kalintang,anjeunna teu malire mepeling Sebastian si kepiting sarta ngiring mios sareng Flotsam sarta Jetsam kanggo manggihan si penyihir laut.

abdi gaduh tawaran kanggo anjeun,anak geulis , ” sanggem Ursula sabot Ariel atos ngasupan tempat panyicinganana. 
“Tawaran?” Taros Ariel lugu. 
“Ya , ” sanggem si Penyihir,“Aku bade midamel anjeun barobah kaayaan jalmi salila tilu dinten sarta anjeun bade manggihan Pangeranmu . Lamun anjeun tiasa midamel na ngambung anjeun sateuacan sarangenge surup dina dinten katilu,anjeun bade sareng salamina minangka jalmi. Lamun anjeunna henteu ngambung anjeun,anjeun bade robih balik barobah kaayaan putri duyung,sarta anjeun bade barobah kaayaan boyongan kuring! Sarta imbalan kanggo tawaran ieu teh soanten anjeun , ” sanggem si penyihir. 
soanten kuring?” taros Ariel kaget,“Aku moal tiasa wagel atawa menyanyi. Kumaha abdi tiasa midamel Pangeran labuh tresna dina kuring?”. 
“Kau gaduh keneh beungeut anjeun anu geulis , ” walon penyihir eta. 
Kaliwat Ariel nyatujuan tawaran Ursula,si penyihir laut eta ngagunakeun kakiatan sihir na. Sihir eta midamel buntut Ariel lenyap. Kiwari Ariel ngagaduhan sapasang suku sarta Ariel atos barobah kaayaan jalmi. Dina wanci anu babarengan sorana ninggalkeun salira na sarta ditewak dina hiji kijing ku si penyihir laut. 
Kaliwat Ariel hoyong pilari Pangeran,Ariel dibantuan rencang-rencang na kanggo mios ka basisir. Anjeunna mecakan wagel ka maranehanana,nanging tak aya soanten anu kajabi ti sungutna. 
Tak lami saterusna Ariel patepang kalawan Pangeran Erik,anu atos labuh tresna pikeun manehna saprak ngadenge na nembang. Mimiti-mimiti Pangeran nginten atos patepang balik kalawan mojang anu kantos nulungan na. Nanging Ariel tak tiasa wagel,mangka Pangeran Erik nginten yen anjeunna kaliru. Pangeran Erik watir ka Ariel,manehna peryogi baju,ibak sarta oge neda. Kaliwat dibawalah Ariel ka karatonna. 

DONGENG BERUANG SARTA LEBAH 

Dongeng beruang dan lebahSeekor beruang menjelajahi leuweung kanggo pilari buah-buahan,mendak tangkal runtuh di manten dina tangkal kasebat aya sarang tempat lebah nunda madu. Beruang eta mimiti mengendus-endus kalawan hate-hate di kira-kira tangkal runtuh kasebat kanggo pilari terang apakah lebah-lebah kanggo aya dina sarang kasebat. Pas dina wanci eta,sekumpulan alit lebah ngapung wangsul kalawan ngabantun seueur madu. Lebah-lebah anu wangsul kasebat, terang bade maksad sang Beruang sarta mimiti ngapung ngadeukeutan sang Beruang,nyeureud na kalawan seukeut kaliwat lumpat nyumput ka jero lombang batang tangkal. 
Beruang kasebat barobah kaayaan ambek pisan sarta seketika eta oge,luncat ka luhur batang anu runtuh kasebat sarta kalawan koet na ngancurkeun sarang lebah. Nanging perkawis ieu malih midamel sakumna gorombolan lebah anu aya dina sarang,kajabi sarta narajang sang Beruang. Beruang anu apes eta ahirna lumpat terbirit-birit sarta ngan tiasa nyalametkeun dirina ku cara teuleum ka jero cai walungan. 
Janten pembelajaran anu tiasa urang teladani ti dongeng beruang sarta lebah ieu teh 
Langkung wijaksana kanggo berdiam diri nahan diri batan nambahan masalah margi melampiaskeun emosi. 

COMMENTS

SafelinkU | Shorten your link and earn money
Name

10 orang,1,agama,2,android,6,antivirus,1,antivirus 2017,1,antivirus gratis 2017,1,Backlink,1,bahasa indonesia,1,Bazista,1,Beasiswa,1,Belajar Hacking,7,Berkualitas,1,Biantara Sunda,1,bitcoin,25,blokchain,15,bootloop,25,cara instal McAFEE,1,catatan,1,Catatan Seorang Pejalan,1,Cerita,2,Cerpen,2,CIREBON,2,Crypterium,1,Deface,7,Dimensions,1,Dongeng Bahasa Cirebon,6,Dongeng Bahasa Inggris,3,dongeng bahasa sunda,1,Dork,2,dork 2017,2,Dork Fresh,2,dork fresh 2017,2,Download,1,download antivirus,1,download antivirus 2017,1,Drama,1,Firmware,29,Firmware ADVAN,8,Firmware OPPO,6,Firmware Samsung,19,Flash Advan,8,Flash Samsung,20,Fresh 2017,1,gambar,1,Google Drive,26,HAM,1,Harga,6,History,7,History Borobudur,2,history indonesia,2,ICO,15,INS,1,internasional,1,internet,1,Jurnalistik,1,KAIST Global ITTP,1,kerajinan,1,KERATON KASEPUHAN,2,Kesehatan,1,king of Sriwijaya Kingdom,1,Korea Selatan,1,Kumpulan Firmware,5,Kumpulan Pidato Bahasa Cirebon,7,kumpulan pidato bahasa sunda,6,Kumpulan Puisi,5,Kumpulan Puisi Keagamaan,2,LalaWorld,1,Legenda,1,Limbah,1,mencari website vuln,1,mengatasi lemot,1,Nasional,2,naskah,1,naskah Drama,1,Naskah Drama 10 Orang Pemain,1,one of the king of Sriwijaya Kingdom,1,OPPO,5,orang,1,pancasila,1,pemain,1,Pidato Bahasa CIrebon,2,Pidato Bahasa CIrebon,5,pidato bahasa indonesia,1,pidato bahasa sunda,6,plangon,1,politik,1,Prakarya,1,praktik kerja industri,1,puisi,1,ratu marpuah,1,Resep,5,resep ayam,4,resep ayam bakar,2,script,4,script deface,5,Sejarah,1,sejarah bali,1,Sejarah Cirebon,5,sejarah indonesia,18,Sejarah islam,1,sejarah kerajaan,5,Sejarah Kerajaan Cirebon,3,sertifikat,1,shell deface,4,SMKN 2 Kota Cirebon,1,SPACOIN,1,Spesifikasi,6,sumber,1,Surat,1,Tigereum,1,tool hacking,2,tools,1,Tugas Sekolah,62,tupar web vulnerability scanner,1,Tutorial Flash,33,Tutorial SQLI Dumper,1,update samsung,8,upgrade,12,upgrade samsung,18,USB Password Recovery Tools,1,windows 7,1,XI Perbankan 2,1,
ltr
item
Mumusweb: KUMPULAN DONGENG BAHASA SUNDA
KUMPULAN DONGENG BAHASA SUNDA
DONGENG MONYET SARTA UNTA PENIRU DONGENG MONYET SARTA UNTA PENIRUDina hiji perayaan ageung kanggo ngajenan sang Singa si Raja Leuweung,seekor monyet dipenta kanggo ngibing di payun sato anu nyondong dina perayaan eta. Tarian sang Monyet kitu endahna ku kituna sadaya sato anu nyondong barobah kaayaan gumbira sarta atoh ningali na. Pangaleman anu beunang ku sang Monyet midamel seekor unta anu nyondong barobah kaayaan iri hate. Anjeunna yakin pisan yen manehna tiasa ngibing seindah tarian sang monyet, sumawonten manawi mending deui, margi eta anjeunna maju ka hareup moncor kerumunan sato anu nongton tarian monyet, sarta sang Unta mengangkat suku hareupeunana,mimiti ngibing. Nanging unta anu ageung pisan eta midamel dirina katempo konyol wanci nalapung-nendangkan sukuna ka hareup sarta muter-mutarkan beuheung na anu jengker sarta paos. sajaba ti eta,sang unta sesah kanggo ngajagi supados tapak sukuna anu ageung angger terangkat ka luhur.
https://1.bp.blogspot.com/-ZHYKjxqoQ3Q/WgWK8f53sAI/AAAAAAAAA2M/YP82DSVlRMo9s-MHhl4-7n7mrzuAjrAcwCLcBGAs/s320/DONGENG%2BMONYET%2BSARTA%2BUNTA%2BPENIRU.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ZHYKjxqoQ3Q/WgWK8f53sAI/AAAAAAAAA2M/YP82DSVlRMo9s-MHhl4-7n7mrzuAjrAcwCLcBGAs/s72-c/DONGENG%2BMONYET%2BSARTA%2BUNTA%2BPENIRU.jpg
Mumusweb
https://www.mumusweb.com/2017/11/dongeng-bahasa-sunda.html
https://www.mumusweb.com/
https://www.mumusweb.com/
https://www.mumusweb.com/2017/11/dongeng-bahasa-sunda.html
true
1037987152267084456
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy