Friday, November 10, 2017

Hari Departemen Agama - Bahasa Sunda

Dinten Departemen Ageman - Nalika Sunda 
Hari Departemen Agama - Bahasa Sunda

Mimiti na, dina sidang Panitia Persiapan Kamerdikaan Indonesia (PPKI) ping 19 Agustus 1945 salah sahiji agenda na nyaeta nyieun kabinet sarta kementerian kementerian anu bade ngabantuan pancen presiden dina pamarentahan. Hiji panitia alit ngararancang sarta mengusulkeun pembentukan 12 kementerian,kaasup kementerian ageman. 

Saurang peserta sidang anu namina Johannes Latuharhary ngusulkeun kabeuratan sakumaha dikutip dina buku Sajarah Perjumpaan Kristen sarta Islam di Indonesia,“...Lamun ngayakeun hiji kementerian urusan ageman,antos tiasa adaperasaan rarasaan tersinggung atawa henteu gumbira. Upamana wae,lamun menteri eta saurang Kristen, atos tangtos kaum muslimin henteu gumbira rarasaan sarta sawangsulna. Ku margi eta abdi usulkan supados urusan ageman diasupkeun dina urusan atikan...” 

Pamadegan Latuharhary oge tak mendapat waleran negatif ti peserta sidang. Sumawonten,saurang anu namina Abdul Abbas, anggota PPKI wawakil Sumatera mengemukakeun pamadegan anu ampir sarupa yen “...Supados saniskanten perkawis anu nyambung kalawan ageman ulah lebet departemen anu istimiwa...Sarta urusan ageman mending diasupkeun dina Departemen Pangajaran,Atikan,sarta Ageman.” Dilakukanlah pemungutan soanten. Hasilna,genep jalmi ngarojong kabentuk na kementerian ageman. 15 jalmi nampik. Kanggo samentara,urusan ageman barobah kaayaan tanggel walon Kementerian Pangajaran sarta Atikan. 

Pembentukan Kementerian Ageman oge sempet terpendam. Dugi ahirna,dina rapet pleno anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) anu diayakeun dina ping 24-28 Nopember 1945 sarta bertempat di Sakola Luhur Kedokteran Salemba, usul anu kantos ditampik ku voting eta balik mengemuka berkat tiluan utusan KNI Banyumas anu diwangun ti KH Lebu Dardiri, H. M. Saleh Suaidy,sarta M. Soekoso Wirjosapoetro,katilu na nyaeta aktivis Partei Masyumi. Kenging dikata “tiga serangkai” ieu pisan anu tiasa disebut bapa pangadeg Kementerian Ageman. 

Maranehanana mengusulkeun yen urusan ageman tak sakuduna dibikeun dina kementerian pangajaran,kalah kedah diurus ku hiji kementerian anu husus ngurus perkawis eta. Langkung benerna,usul eta diungkabkeun ku H. M. Saleh Suaidy minangka juru ngomongna,“Mohon supados nagara anu atos merdika ulah hadena urusan ageman ngan disambilkeun dina kementerian PP & K wae,nanging supados diayakeun Kementerian Ageman anu husus. Bongbolongan eta dikiatkeun oge ku peserta sidang anu sanes sepertos Natsir,Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, M. Kartosudharmo sarta sanes sanes. 

Para anggota sidang KNIP nanggepan positip sarta saterusna mengusulkeun perkawis ieu dina Perdana Menteri Sjahrir kanggo ditepikeun dina presiden,anu selanjutnya sanggeus sebulang berselang terbitlah Penetapan Presiden Nomer 1/SD/1946. Mangka dina ping 3 Januari 1946 eta pisan pamarentah nyalabarkeun liwat radio hal tangtung na Kementerian Ageman. Ping bersejarah eta kiwari diperingati minangka Dinten Amal Bhakti Kementerian Ageman.
Previous Post
Next Post

0 komentar: