Friday, November 10, 2017

HARI Perawat Nasional - bahasa sunda

DINTEN Perawat Nasional - Nalika Sunda

HARI Perawat NasionalDINTEN Perawat Nasional anu ditetepkeun saban Ping 17 Maret nyaeta dinten wedal na Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). PPNI wedal minangka kenging ti kumpulan perawat-perawat anu hayangeun kitu kaayaanana wadah nasional anu engkena bade menaungi profesi keperawatan eta sorangan. PPNI nyondong minangka organisasi anu boga tujuan kanggo mengatur,ngembangkeun sarta ngaronjatkeun praktek keperawatan anu aman,kompeten,berkualitas sarta profesional kanggo balarea Indonesia. 

PPNI didirikeun dina ping 17 Maret 1974 anu kepengurusannya diwangun ti : 1 Pangurus Pusat PPNI berkedudukan di puseur dayeuh Nagara,32 Pangurus PPNI Propinsi,362 Pangurus PPNI Kabupaten/Kota sarta langkung ti 2500 Pangurus Komisariat (tempat damel) anu menghimpun ratusan rebu perawat Indonesia sae anu aya di Indonesia atawa di Jabi Nagari,ayeuna atos dijieun INNA-K (Indonesian National Nurses Association in Kuwait). PPNI,saprak Juni 2003 atos barobah kaayaan anggota ICN (International Council of Nurses) anu ka 125 kalawan visi minangka corong soanten anu kiat kanggo komunitas keperawatan sarta berkomitmen luhur kanggo mikeun pelayanan/asuhan keperawatan anu kompeten,aman sarta bermutu kanggo balarea lega.

PPNI berperan ka pembinaan,pengembangan,sarta pengawasan ka mutu atikan,ka pangladen keperawatan,sarta kahirupan profesi. PPNI oge berperan minangka pengembang elmu kauninga sarta teknologi keperawatan. PPNI oge boga fungsi netepkeun standar pangladen profesi,standar atikan,palatihan sarta pengembangan profesi,sarta netepkeun kawijakan profesi. 

Cacak kawitna atos kabentuk organisasi-organisasi keperawatan,nanging sacara nasional tacan aya organisasi. Sagala rupa organisasi alit ieu selanjutnya ngagabungkeun diri dina wangun organisasi sacara nasional anu saterusna lahirlah PPNI sepertos ayeuna ieu. Di umur na anu tiasa diitung atos sepuh,PPNI kiwari dihadapkan dina masalah perpecahan,di manten hiji persatu jumplukan mimiti misahkeun diri,sumawonten nyebutkeun dirina sanes deui perawat. Kasang pengker atikan perawat anu kawitna atos nganteurkeun na tak maranehanana hiraukan deui. Wedal na ulem-ulem keperawatan henteu sarta merta tiasa mengakomodir langgengnya hiji organisasi,malahan midamel perawat Indonesia beuki terkotak-kotak. 

Nu nyieun ulem-ulem kawas embung menilik sajarah ngeunaan keperawatan di Indonesia. Warsih 1990-an aya program bidan desa,di manten para perawat awewe lulusan Sakola Perawat Kasehatan (SPK) dididik salila 1 warsih dina sakola PPB (Program Atikan Bidan). Rebuan perawat awewe dididik dina progam kasebat ntuk memeuhi kaperluan bidan anu ditempatkeun di desa di sakumna pelosok desa di Indonesia. Selanjutnya para perawat awewe ieu ngagabung ka babon profesi IBI (Beungkeutan Bidan Indonesia) sarta kajabi ti PPNI. Kitu deui issue pamungkas para perawat anestesi nyieun organisasi sorangan anu oge kajabi ti perawat. Salila ieu perawat anestesi asalna ti perawat umum saterusna dikursuskeun salila 6 sasih,nerus aya D3 Perawat Anestesi,sarta ayeuna ngembang barobah kaayaan D4 Anestesi. Saterusna para perawat anestesi ieu mewastakeun diri Nu nata Anestesi,sarta issue-na tak hoyong deui disebut minangka saurang perawat cacak maranehanana mios ti perawat sarta sakola perawat.

Benten kalawan babon organisasi dokter,IDI kitu solid cacak widang spesialisasi teras ngembang sarta nambahan maranehanana berinduk keneh dina babon na IDI. Kitu kaayaanana persatuan spesialis panon,spesialis obsgyn,spesialis jajantung,spesialis bedah sarta spesialisasi lianna maranehanana angger ngahiji dina hiji babon IDI. Naha perawat resep mengotakkeun diri? Jiga pepatah kacang hilap kulit na. Pamarentah dina perkawis ieu nu nyieun ulem-ulem sarta kawijakan kawas hilap kalawan sajarah,hilap kalawan kawijakan pendahulunya sanes menyatukeun nanging midamel kotak-kotak kasebat. Manawi ieu pisan perluna peunteun tawar keterlibatan wawakil organisasi dina pembuatan ulem-ulem. 

Tak ngan pangemut wae,nanging urang leres-leres kedah nyurtian hartos mepeling kasebat. Margi di Dinten Perawat ieu,urang tiasa mengevaluasi atos sajauh manten peran perawat dina ngawangun sarta nyageurkeun bangsa,sajauh manten deui kompetensi urang,kualitas pangladen urang,sarta keprofesionalan urang dina nyadiakeun pangladen keperawatan anu leres-leres komprrehensif kanggo balarea Indonesia.
banner
Previous Post
Next Post

0 komentar: