Sunday, November 12, 2017

Naskah Drama 5 Orang - Bahasa Sunda


Jenis Drama : Drama Singkat
Tema Drama : Sosial
Judul : Arti Seorang Sahabat
Jumlah Pemeran : 5 orang

1. Mimin
2. Ani
3. Sinta
4. Janur
5. Ivan

Sinopsis Drama 

Ani nyaeta rencang ti Mimin, Sinta, Janur, sarta Ivan. Benten kalawan kaopat rencang na, kahirupan Ani sesah pisan. Ani nyaeta sosok rumaja anu hirup dibawah kamiskinan. Ani megatkeun kanggo henteu neruskeun atikanana di SMA lantaran henteu tega ningali kasehatan indungna anu sering mengalani udur-sakitan alatan didamel teuing teuas demi ngabiayaan atikan dirina. 

Margi kapadulian saurang rencang,Ani oge tiasa kajabi ti kahese anu anjeunna sanghareupan. Ani angger tiasa neruskeun sakolana tanpa kedah ngabeungbeuratan kolotna 

Dialog Drama 

Dina hiji dinten, Mimin mendapati Ani kanggo katembong gelisan pisan. Mimin tertanya -taros dina hatena, aya naon gerangan kalawan si Ani. Tak hoyong nyaksian Ani teras mintonkeun raut anu matak hanjelu, mangka Mimin langsung pilari terang masalah na. 

Mimin: 
Ani,anjeun naha? naha beungeut anjeun katembong gelisah pisan kalintang? anjeun aya masalah naon? 
Ani: 
Nggak naha,abdi nggak aya naon-naon. Abdi ngan nggak cekap mondok wae, mangka na beungeut kuring katembong pucet. 
Mimin: 
Masalahna,beungeut anjeun nggak ngan katembong pucet,nanging anjeun sepertos jalmi anu kanggo kebingungan. 
Ani oge usaha nyingcet. 
Ani: 
Ah anjeun tiasa wae da! abdi nggak naha-naha naha. Leres abdi ngan nggak cekap mondok wae. 
Mimin oge ngahuleng,sarta henteu lami saterusna datanglah Sinta. 
Sinta: 
deui dina keur naon di dieu? Oww... anjeun naha,Ani? naha anjeun katempo pucet?pisan 
Mimin: 
Tah, leres pan, lamun anjeun tuh katembong nggak jiga biasana. Udahlah, anjeun ngomgong wae,aya naon saleresna? 
Sinta: 
Heueuh Ani,urang ieu pan rencang. Lamun anjeun aya masalah,cobi carios ka kani duaan. KANI tangtos bade usaha kanggo ngabantuan. 
Ani angger usaha nutupan masalah anu disanghareupan na,margi henteu hoyong ngaririweuh kadua temannuya eta. 
Ani: 
Udahlah, abdi nggak naha-naha naha. Pan tadi abdi geus ngomong, abdi nggak cekap mondok. 
Sinta sarta Mimin oge ngan tiasa ngahuleng,sarta 5 menit saterusna datanglah Janur sarta Ivan. 
Mimin: 
Hi,guys.. maraneh dina darimana? 
Janur: 
Emm.. kani abis ulin daru imah tante abdi. 
Ivan: 
Heueuh, tadi abdi sami Janur ulin sakedap kerumah tante si Janur
Sami sepertos Sinta sarta Mimin, Janur sarta Ivan oge langsung nanyakeun hiji hal ka Ani anu ditingali na henteu sepertos biasana. 
Janur: 
Eh.. Ani, anjeun naha? 
Ani: 
Abdi naha emang? 
Ivan: 
Yah.. anjeun,jalmi ditanya leres-leres malih tembalna kitu deui! 
Sinta: 
Nggak terang si Ani yeuh.. abdi yakin anjeunna tangtos deui aya masalah,nanging nggak terang naha anjeunna nggak hoyong nyarios,padahal urang yeuh pan rencang. Janten kumaha kitu lamun aya saurang rencang anu nggak kabuka kieu. 
Ngadenge omongan Sinta,Ani oge ahirna tak kawasa kanggo nutupan naon anu kanggo disanghareupan na. 
Ani: 
Saleresna abdi nggak hoyong nyarios masalah abdi,margi abdi nggak hoyong maraneh ngiring kalibet dina masalah abdi,nanging margi maraneh maksa abdi kanggo nyarios,mangka abdi nggak gaduh pilihan. 
Mimin: 
Heueuh,nggap naon-naon,anjeun nyarios wae! 
Ani: 
Abdi bade eureun sakola. 
Janur: 
Ha... eureun sakola? maksad anjeun naon? 
Ivan: 
Heueuh,maksad anjeun eureun kumaha,Ani? 
Ani: 
Abdi nggak tiasa nambahan beungbeurat kolot kuring. Maranehanana didamel siang-wengi demi tiasa nyakolakeun abdi. Pas abdi tingal indung kuring udur sapeuting,abdi mustahil deui ngagantung dina indung kuring. 
Kaopat rencang Ani oge ngahuleng sambil ngamanahan jalan nyongcolang kanggo Ani. Janur saterusna mikeun bongbolongan kanggo Ani 
Janur: 
Ok Ani,kumaha lamun abdi cobi tanyakan ka tante abdi mamanawian anjeunna peryogi pagawe part time. 
Ivan: 
Heueuh,tante anjeun pan gaduh supermarket. 
Sinta: 
Kyaknya eta ideu sae deh. Lamun tante Janur emang peryogi pagawe part time, anjeun pan tiasa simpen artos anjeun kanggo waragad sakola. Anjeun hoyong pan,Ani? 
Ani nampi panawaran Janur. 
Ani: 
Mangga lamun kitu,abdi tangtos hoyong lamun tante Janur emang peryogi pagawe part time. 
Janur: 
Sip! anjeun tenang wae,abdi yakin tanteku peryogi pagawe tambahan soalna pas abdi ulin kaditu kamari aya salah sahiji pagawe na anu kajabi.
Rerencangan-rerencangan Ani ahirna kalawan semeringah ningali Ani balik tiasa imut. Ani oge ahirna ditarima didamel di supermarket tantenya Janur,sarta anjeunna henteu janten kajabi sakola. 

END 
Previous Post
Next Post

0 komentar: