Tuesday, January 16, 2018

4 Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Hari Kemerdekaan
 1. CONTOH PIDATO / BIANTARA BASA SUNDA TENTANG HARI KEMERDEKAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Assalamualaikum wr,wb. 

Para saderek anu abdi hormati,

Dina poe ieu hayu urang ucapkan sukur ka Pangeran Anu Maha Kawasa tina sagala rahmat sarta karunia-Na,ku kituna urang tiasa ngariung di tempat ieu guna pangemut Dinten Kamerdikaan Indonesia anu ka-72. Guna memperigati Dinten Kamerdikaan urang ieu,abdi bade nepikeun biantara singget yag gampil-mudahan mere mangpaat kanggo saderek sakantenan. 

Para saderek anu abdi hormati,

Henteu karasaeun yen atos 72 warsih urang merdika ti pangjajahan sejen. Tak karasaeun deui yen nagara urang ieu ngalaman seueur hal mekar sarta lika-liku dina ngabela sarta menghayati kamerdikaan ieu. Sakuduna,mepeling Dinten Kamerdikaan urang ieu tiasa barobah kaayaan momen kanggo urang kanggo merenungkeun jasa sarta perjuangan pahlawan-pahlawan urang,sakaligus merenungkeun balik ngeunaan kaayaan nagara urang,apakah atos merdika sapinuhna,atawa malahan malih kajajah sacara henteu sadar? Hanjakalna,momen Dinten Kamerdikaan ieu ngan dirayakeun kalawan pasanggiri-pasanggiri sarta acara panggung musik anu sababaraha diantarana henteu nyambung kalawan filosofi perjuangan atawa kamerdikaan nagara urang. Sah-sah wae lamun hoyong ngayakeun pasanggiri atawa panggung musik kanggo ngarayakeun Dinten Kamerdikaan. Nanging,alangkah langkung bijak lamun kadua perkawis kasebat tiasa dijadikeun sarana kanggo merenungi jasa para pahlawan,sakaligus kamerdikaan nagara anu urang cinta ieu. 

Mangka ti eta,di dinten anu berbahagia ieu,hayu urang emut balik jasa para pahlawan urang anu junun nganteurkeun kamerdikaan nagara ieu,ku kituna urang tiasa terbebas ti cangkalak pangjajahan sarta sanggem ngariung di tempat megah ieu. sajaba ti eta,hayu urang jadikan momen Dinten Kamerdikaan ieu minangka pikeuneun kanggo meresolusi atawa merencanakeun kontribusi alit naon anu bade urang pigawe supados kamerdikaan urang angger kajaga,sarta supados nagara ieu tengtrem sentosa. Urang berdoa ka Pangeran Anu Maha Kawasa supados kamerdikaan ieu tiasa urang nikmati dugi anak incu urang antos. 

Manawi ngan eta wae anu tiasa sampaikeun di jero biantara ayeuna. Mugi-mugi mere mangpaat kanggo saderek sakantenan. Menta dihapuntenkeun lamun aya sanggem-sanggem anu nyigeung atawa lepat ucap dina biantara anu abdi utarakan tadi. Kesempurnaan saukur kaduh-Na,sarta lepat sarta kalepatan tak kantos luput ti urang. 

Wassalamualaikum wr,wb.
2. CONTOH PIDATO / BIANTARA BASA SUNDA TENTANG HARI KEMERDEKAAN

Assalamualaikum warah matullahi wabarakatu,sarta wilujeung enjing 

Bapa sarta Indung Guru anu abdi hormati,sarta rencang-rencang anu abdi banggakan sarta abdi muliakan. Kahiji-tama marilah urang panjatkan puja sarta puji sukur kehadiran Allah anu maha Esa sarta maha Kawasa anu atos mikeun rahmat,hidayah,sarta ridlonya ku kituna urang tiasa ngariung di tempat ieu tinangtu dina kaayaan damang wal afiat,kadua kalinya shalawat sarta salam mugi-mugi angger tercurahkan keharibaan junjungan urang nabi ageung Muhammad SAW. Anu atos ngabantun urang ti kapeutingan nuju ka alam anu caang benderang yaktos kalawan dinul Islam. sarta tak hilap abdi oge ucapkan seueur hatur nuhun luhur kasempetan anu dibikeun ka abdi kanggo nepikeun biantara abdi anu bertemakan “Hari Kamerdikaan Republik Indonesia.” 

Dina suasana dinten kamerdikaan Indonesia ieu,abdi hoyong menggelorakeun sumanget kamerdikaan Indonesia anu abdi rasa atos terkikis seueur teuing di jiwa para nonoman Indonesia. Sepertos anu urang terang sareng dina ping 17 Agustus Bangsa Indonesia bade ngarayakeun dinten kamerdikaan kalawan ber-upacara atawa naekkeun bendera kanggo ngajenan para pahlawan anu atos bajoang kanggo Nagara urang ieu supados tiasa merdika sarta bebas ti cangkalak pangjajahan,anu mejajah urang salila ratusan warsih lilana. 

Nanging rasa kamerdikaan dimaknai benten ku generasi urang yaktos ngan dimaknai dina ping 17 Agustus wae,saleresna argumen atawa pamadegan kasebat kirang pas,margi hartos kamerdikaan henteu ngan urang rasakeun atawa maknai dina dinten kamerdikaan Republik Indonesia,nanging oge dina sadaya dinten-dinten anu urang lalui sareng di Nagara urang ieu. 
Janten ulah ngan nganggap sarta ngamaknaan yen urang merdika ngan dina taggal 17 Agustus wae,margi perkawis tersebutlah anu tiasa ngalabuhkeun sumanget kamerdikaan Nagara urang ieu sarta sakedahna urang ngajenan para pahlawan anu atos gugur sarta anu atos mikeun kamerdikaan kanggo urang sadaya janten urang kedah numuwuhkeun rasa kamerdikaan eta saban dinten supados urang tiasa ngabela Nagara urang ku kituna henteu di jajah deui. 
Sakitu ti naon anu atos abdi sampaikeun abdi ngaharepkeun luhur naon anu atos abdi sampaikeun tiasa kapake kanggo urang sadaya. Naon lamun aya lepat-lepat sanggem langkung sarta kirang na menta di maafkan. 

“Wassalamualaikum Warah matullahi wabarakatu,sarta wilujeung enjing.” 

3. CONTOH PIDATO / BIANTARA BASA SUNDA TENTANG HARI KEMERDEKAAN

Assalamualaikum Wr. Wb. wilujeung enjing sarta salam sejahtera kanggo urang sadaya 

Bapa-bapa sarta Indung-Indung anu abdi hormati sarta rencang-rencang sakantenan anu abdi banggakan sarta muliakan. 

Kahiji-tama,hayu urang panjatkan puja sarta puji sukur ka Pangeran YME. Abdi ngedalkeun seueur hatur nuhun margi atos mikeun kasempetan kanggo nepikeun sepatah dua pites sanggem kalawan tema “Hari Kamerdikaan Republik Indonesia”. 

Sepertos anu urang sadaya terang yen saban ping 17 Agustus,Bangsa Indonesia ngarayakeun dinten kamerdikaan na. Utamana kalawan ngayakeun upacara bendera kanggo naekkeun sang saka Beureum Bodas sarta ngajenan jasa para pahlawan anu bajoang ngusir pangjajah. Ku kituna,urang tiasa ngarasakeun kamerdikaan sepertos ayeuna ieu. 

Nanging,rasa kamerdikaan diartikeun benten ku generasi jaman ayeuna nyaeta ngan dimaknai saban ping 17 Agustus wae. Argumen ieu dirasa kirang pas margi kamerdikaan sorangan tak ngan wanci mepeling dinten kamerdikaan RI wae,angger satia dinten anu urang kaliwat sareng di Negera Indonesia Tercinta ieu. 

Ku margi eta,ulah ngan dina ping 17 Agustus wae,urang ngomongkeun ngeunaan sumanget persatuan,bela nagara sarta ngajenan jasa para pahlawan. Nanging,saban dinten daweung urang atawa cariosan anu urang ucapakan haruslah mencerminkeun sadaya eta. Lamun diri urang dikeputan rasa tresna lemah cai anu ageung,mangka urang tiasa ngabela Nagara ieu kalawan sakumna cahara na sarta takkan aya bangsa sanes anu wantun ngajajah urang deui. 

Sakitu kalimah anu tiasa abdi sampaikeun di isuk anu sumanget ieu,mugi-mugi tiasa kapake sarta tertanam dina hate urang sadaya,hususna para generasi anom. Lamun aya lepat-lepat sanggem,abdi menta hapunten. 

Wassalamau’alaikum Wr. WB. 

4. CONTOH PIDATO / BIANTARA BASA SUNDA TENTANG HARI KEMERDEKAAN

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Assalamualaikum warah matullahi wabarakatu,
wilujeung enjing sarta salam sejahtera kanggo urang sadaya. 
Bapa sarta Indung Guru anu abdi hormati,sarta rencang-rencang anu abdi banggakan sarta abdi muliakan. Kahiji-tama marilah urang panjatkan puja sarta puji sukur kehadiran Allah anu maha Esa sarta maha Kawasa anu atos mikeun rahmat,hidayah,sarta ridlonya ku kituna urang tiasa ngariung di tempat ieu tinangtu dina kaayaan damang wal afiat,kadua kalinya shalawat sarta salam mugi-mugi angger tercurahkan keharibaan junjungan urang nabi ageung Muhammad SAW. Anu atos ngabantun urang ti kapeutingan nuju ka alam anu caang benderang yaktos kalawan dinul Islam. sarta tak hilap abdi oge ucapkan seueur hatur nuhun luhur kasempetan anu dibikeun ka abdi kanggo nepikeun biantara abdi anu bertemakan “Hari Kamerdikaan Republik Indonesia.” 

Sepertos anu urang terang sareng dina ping 17 Agustus Bangsa Indonesia bade ngarayakeun dinten kamerdikaan kalawan ber-upacara atawa naekkeun bendera kanggo ngajenan para pahlawan anu atos bajoang kanggo Nagara urang ieu supados tiasa merdika sarta bebas ti cangkalak pangjajahan,anu mejajah urang salila ratusan warsih lilana. 
Dina suasana dinten kamerdikaan Indonesia ieu,abdi hoyong menggelorakeun sumanget kamerdikaan Indonesia anu abdi rasa atos terkikis seueur teuing di jiwa para nonoman Indonesia. 

Urang sakumna bangsa Indonesia emut keneh betapa hebat na perjuangan-perjuangan pahlawan urang dina ngabela sarta ngarebut kamerdikaan ti panangan para pangjajah. 
Urang minangka bangsa anu ageung kedah tiasa ngajenan jasa pahlawan-pahlawan. Nanging anu langkung peryogi deui dina ayeuna ialah ngeusian kamerdikaan ieu kalawan perkawis-perkawis anu positip. Ngeusian kamerdikaan ieu kalawan sagala rupa kagiatan anu mere mangpaat kanggo diri urang,sadaya jalmi sarta tinangtu kanggo bangsa Indonesia sorangan. 

Marilah urang teruskan sumanget para pahlawan urang eta kalawan sumanget patriotisme sarta nasionalisme. Apakah hartina merdika lamun hirup nambahan tunggara sarta sanes nambahan sejahtera. Urang usaha nanging Pangeran anu nangtukeun. Nanging emut wargi-saudara… Pangeran moal ngarobah nasib hiji jalma lamun jalmi sorangan embung usaha ngarobah na. 

Kamerdikaan anu urang peroleh oge mangrupa rahmat ti Pangeran. Nanging ulah diharep Pangeran mikeun sadaya naon anu urang cipta-citakan atawa urang hoyong lamun urang sorangan embung narekahan na. 

Kalintang deui,marilah mepeling dinten kamerdikaan ayeuna urang eusi kalawan ngaronjatkeun sumanget perjuangan anu kedah urang wujudkan minangka sumanget patriotisme sarta nasionalisme kanggo ngeusian kamerdikaan ieu. 
Kirana,ngan eta anu tiasa abdi sampaikeun,lamun aya lepat-lepat sanggem abdi menta hapunten. 

Ahirna marilah berdoa sarta bajoang,Pangeran sareng urang,MERDEKA…!!! 
hatur nuhun sarta Wassalamualaikum Wr.


Previous Post
Next Post

0 komentar: